Hopp til innhold

Flere helseklager enn bil-klager

Stadig flere pasienter i Midt-Norge vil vite mer om hva slags behandling de får.

Legevakt
Foto: Rainer Prang / NRK

Pasienter i Trøndelag klager som aldri før, og de vet godt hva de har av rettigheter.

Kjell Vang, pasientombud i Nord-Trøndelag, får stadig flere henvendelser, og det det klages mest på, er at pasientene mener de ikke får nok informasjon om behandlingen de får.

- En pasient er nødt til å vite hva det går ut på når det gjelder sykdom, behandling, hva slags medisin man får, alt det her må pasienten vite om, og vedkommende har rett til å bestemme selv når det finnes valgmuligheter, sier Vang.

Kolbjørn Almlid, styreleder i Helse Midt-Norge, er enig i at dialogen mellom pasient og lege er et område det er viktig å forbedre.

-Det er en fordel for de som behandler, slik at man får en god dialog mellom behandler og pasient, da får man forutsigbarhet og langsiktighet over forløpet, sier Almlid.

Flere klager på helse enn på bil

I Midt-Norge kom det i fjor over 1500 klager til pasientombudene, og det er tre ganger så mange klager som det som kommer inn til forbrukerombudet.

Altså er det flere som klager på deler av sitt helsetilbud, enn på sin bil eller båt.

- Den her typen krav stiller pasienter fordi de begynner å bli mer kjent med sine rettigheter, mener Vang.