Fastlege misbrukte pasienter i gynekologstolen

En fastlege fra Trondheim er i Høyesterett dømt til fengsel i tre år og tre måneder for å ha utført seksuelle handlinger mot pasienter. Overgrepene skjedde mens de unge kvinnene var til gynekologiske undersøkelser.

Aktor Charlotte Aspehaug og forsvarer Thomas Ørnulf Helgesen i retten

Saken mot legen var første gang oppe i Sør-Trøndelag tingrett i 2016. Saken ble den gang administrert av aktor Charlotte Aspehaug. Her sammen med mannens daværende forsvarer, Thomas Ørnulf Helgesen. Saken er senere anket to ganger, senest til Høyesterett.

Foto: Sigurd Steinum / NRK

Fastlegen fra Trondheim misbrukte sin stilling som lege til å skaffe seg seksuell omgang med fem pasienter mens han arbeidet ved et legesenter i Trondheim i perioden 2005–2006, konkluderer Høyesterett med.

De unge kvinnene kom til fastlegen for underlivsundersøkelse, men opplevde etter hvert at oppholdet i gynekologstolen utartet til overgrep. Blant annet heter det i dommen at legen brukte hjelpemidler som etter loven er likestilt med samleie.

Langvarige undersøkelser i underlivet

Undersøkelsene er av alle de fornærmede beskrevet som langvarige, fra 20 til 40 minutter. Dette er betydelig lengre enn det de sakkyndige har beskrevet som nødvendig.

I forklaringa til Høyesterettsdommen kommer det også fram at legen løy om sykdomsforløp.

Som begrunnelse for at flere av kvinnene måtte komme tilbake til nye konsultasjoner, sa legen at han hadde funnet kjønnsvorter som måtte behandles. Tre av de fornærmede var bare til en konsultasjon hos legen, mens to av dem kom en rekke ganger for å få behandlet kjønnsvorter som legen lurte dem til å tro at de hadde.

Til dels var konsultasjonene svært hyppige, kvinnene måtte oppsøke legen for behandling opptil flere ganger i uken. Legen meldte at han stadig fant nye årsaker til at kvinnene måtte komme til ny kontroll.

Han forklarte de omfattende undersøkelsene ut fra medisinske årsaker, som Høyesterett har funnet bevist at han diktet opp.

At undersøkelsene var så omfattende, forklarte legen med at han var svært grundig.

Dømt til fengsel i ankesaken

Dommen i Høyesterett fastslår at den seksuelle omgangen skjedde under dekke av å være medisinske undersøkelser og behandling, og at legen løy om hva som feilte de fornærmede.

Han ble dømt etter straffelovens paragraf 1902 og 193, første ledd:

Den som skaffer seg seksuell omgang ved misbruk av stilling, straffes med fengsel i inntil seks år.

Flere runder i retten, også om familievold

I tillegg til overgrep mot pasienter, omhandler saken også ett tilfelle av familievold mot en tidligere samboer. Saken er blitt behandlet både i Sør-Trøndelag tingrett og Frostating lagmannsrett, før endelig dom kom i Høyesterett i februar 2018.

Straffen til legen er blitt redusert etter hver rettsrunde. Årsaken til straffereduksjonen er særlig forhold knyttet familievoldssaken.

Legen ble i februar 2016 dømt til fengsel i fem år, av Sør-Trøndelag tingrett, for misbruk av sin stilling til å skaffe seg seksuell omgang, samt familiemishandling mot sin samboer.

Saken ble deretter anket til Frostating lagmannsrett, som reduserte straffen til fire år, og frifant legen for krenkelse av besøksforbud mot tidligere samboer.

Saken ble deretter anket til Høyesterett, som i februar 2018 reduserte straffen til tre år og tre måneder. Formildende var forhold i familievoldssaken.