Får millioner til dyrking av tare

– Potensialet som ligger i algedyrking er enormt, sier forskningsrådet om SINTEFs nyeste prosjekt.

Alger i Bodøsjøen

Alger kan blant annet brukes som råvarer i fiskefôr og til matprodukter.

Foto: Margarita Novoa-Garrido

SINTEF får tildelt 24 millioner kroner av forskningsrådet til industriell dyrking av tare.

– Potensialet som ligger i algedyrking er enormt. Algene kan brukes som råvarer i fiskefôr, matprodukter, kilde til bioenergi og i industrielle produkter som i dag er basert på fossile kilder, sier divisjonsdirektør i Forskningsrådet Fridtjof Unander.

Kan løse klimautfordringene

Prosjektet er et samarbeid mellom flere forskningsmiljøer både i Norge og internasjonalt.

‒ Bruk av biologiske ressurser er svært viktig for å løse klimautfordringene. Ikke minst gjelder dette økt bruk av biomasse til energiformål. Tilgangen til landbaserte bioressurser er imidlertid begrenset, ikke minst fordi det krever så store arealer. Derfor er det så viktig at vi får mer kunnskap om hvordan vi kan utnytte mulighetene som ligger i havet, slik dette prosjektet skal gjøre, sier Unander.

Unander er full av lovord om søknaden fra SINTEF.

‒ Søknaden fra SINTEF har fått svært høy karakter i vurderingen som er gjort av et internasjonalt ekspert­panel. Vi har store forventninger til resultatene fra prosjektet, sier Unander.

Tang og tare til sushi

Tare har også blitt populært som tilbehør til sushi.

Foto: NRK