Fann mystisk boks med brev frå Amerika på kyrkjegarden

LEVANGER (NRK): Kyrkjegardsarbeidarane gjorde eit merkeleg funn i eit gammalt eiketre. Ein journalist frå lokalavisa forsøker no å oppklare mysteriet.

Mysterium, Levanger

MYSTERIUM: Boksen i det gamle eiketreet inneheldt eit brev på engelsk, smykke, ringar, klokker og fotografi.

Foto: Tariq Alisubh / NRK

Onsdag i førre veke vart det gjort eit svært uvanleg funn ved Alstadhaug kirke i Levanger.

– Det er eit mysterium. Funnet var så spesielt, seier kyrkjetenar Ole Ronny Jørstad.

Då han og kyrkjegardsarbeidaren Kent Gunnar Solli skulle sage ned eit gammalt tre på kyrkjegarden, fann dei ein sylinderforma boks med teksten «tidskapsel» utanpå.

– Vi vart jo litt nysgjerrige. Eg tenkte: Oi! Kva er dette? Vi tok det med inn, og bestemte oss for at vi skulle sjå meir på det seinare.

Boksen inneheldt eit brev, smykke, ringar, klokker og fotografi.

Smykker

SMYKKE: I boksen låg det fleire smykke og ringar, som er omtalt i brevet. – Smykkene ser ut som damesmykke frå 1950-1960-talet. Det er vel noko som har affeksjonsverdi for nokon, seier finnaren.

Foto: Tariq Alisubh / NRK
Fotografi, mysterium, Levanger

PORTRETT: Boksen inneheldt også eit foto printa ut på papir med teksten: «John Mathisen, born 1886, Skogn, Norway. And enclosed picture of his wife Karen Bakke, born 1887, Skogn, Norway.»

Foto: Tariq Alisubh / NRK
Fotografi, mysterium, Levanger

FOTOGRAFI: Det låg to fotografi i boksen. Mykje tyder på at den eine dama på dette biletet er Karen Bakke, som var nemnt på portrettet av John Mathisen.

Foto: Tariq Alisubh / NRK

Då kona til Jørstad fekk høyre om mysteriet, anbefalte ho dei å gå vidare med det. Dei bestemte seg då for å finne ut kor boksen kjem frå, og om det er nokon som saknar innhaldet.

Det var nettstaden iLevanger som omtalte saka først.

– Ei veldig mystisk sak

Journalist i lokalavisa iLevanger, Svein Helge Falstad, skreiv om mysteriet. No er han på sporet av ei løysing.

– Det er veldig spennande. Det er ei type sak du sjeldan kjem bort i. Ei veldig mystisk sak.

Han har jobba med saka i nokre dagar. Falstad fortel at han har kome så langt at han ser enden på historia, men han har enno ikkje alle detaljane på plass.

– Eg var heldig med at det var så mange spor i denne boksen. Det er ikkje den vanskelegaste journalistiske saka eg har hatt. Men det er foreløpig hemmeleg, seier han.

Svein Helge Falstad, journalist, iLevanger

PÅ SPORET: Journalist Svein Helge Falstad forsøker å løyse mysteriet med den mystiske boksen på kyrkjegarden i Levanger.

Foto: Tariq Alisubh / NRK

Brev frå amerikanske slektningar

Jørstad håpar han får svar på kven som har lagt «tidskapselen» i treet, og kvifor vedkommande gjorde det.

– Det er spennande å sjå om vi klarer å finne ut noko. Eg trur ikkje boksen er så veldig gammal. Brevet er ganske moderne.

På boksen, som ser ut som ein tablettboks, står det «2018», så «tidskapselen» er nok ikkje så gammal som finnarane først trudde.

Namna Helen, Martin og Gertrud, og etternamna Mathisen og Bakke står påført med tusj.

Kyrkjegardsarbeidarane trur amerikanarane kan ha vore på kyrkjegarden i Levanger for å leite etter grava til ein slektning, og at dei plasserte boksen i treet – i håp om at nokon skulle finne den.

Jørstad har lest brevet, som er på engelsk. Han meiner det var vanskeleg å tolke.

– Det var ingen klar samanheng. Det var vanskeleg å forstå innhaldet. Slik eg tolka brevet, er det nokon som hadde det med seg frå Amerika.

Ole Ronny Jørstad ved Alstadhaug kirke

FINNAREN: Kyrkjetenar Ole Ronny Jørstad fann «tidskapselen» saman med kollega Kent Gunnar Solli då dei skulle felle eit tre på kyrkjegarden.

Foto: Tariq Alisubh / NRK

Stort engasjement for å finne svar

Med ein gong historia kom ut på nett, begynte det å skje ting.

– Det var fleire som henvendte seg med det dei trur er delar av løysinga. Det var valdsamt med engasjement i kommentarfeltet. Eg fekk også kontakt med familien som er involvert, seier Falstad.

Han måtte leite langt unna Trøndelag. På andre sida av jorda faktisk. Men også på heimtraktene sine.

– Historia har gode forbindelsar til lokalmiljøet i Levanger. Når svaret kjem, er det folk frå Levanger som er med i saka, bekreftar han.

Brev, mysterium, Levanger

BREV: Brevet frå Amerika er til avsendaren sitt søskenbarn, og det fortel mellom anna om ein ferietur til Hawaii.

Foto: Tairq Alisubh / NRK

NRK har sladda dei siste linjene i brevet fordi dei kan innehalde sensitive opplysningar.