Færre blir drept i trafikken

De siste tolv månedene har 131 personer mistet livet på norske veier. Det er en markant nedgang fra samme periode i fjor.

Elgeseter gate, Trondheim

Vi må tilbake til 1950 for å finne lavere dødstall. Enkelte steder i landet er antall drepte og hardt skadde i trafikken, halvert.

Foto: Morten Karlsen / NRK

– Det er veldig godt å se at det går den veien. Så langt er det atskillig færre døde og hardt skadde i trafikken, sier direktør i Trygg Trafikk, Jan Johansen til NRK.

I de tilsvarende tolv månedene i fjor, ble 187 mennesker drept i trafikkulykker. Nedgangen er på hele 30 prosent, og viderefører med dette en ulykkesstatistikk som er på vei nedover.

Direktøren tror bedring av bilparken, og mer lovlydige trafikanter, har bidratt til nedgangen.

Historisk lave dødstall i trafikken

Jan Johansen

Direktør i Trygg Trafikk, Jan Johansen, håper utviklingen fortsetter.

Vi må tilbake til 1950 for å finne lavere dødstall. Enkelte steder i landet er antall drepte og hardt skadde i trafikken, halvert.

Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg, viser at Aust-Agder er fylket i Norge med størst reduksjon i antall drepte og hardt skadde, de siste fjorten årene.

Også i Trøndelag har det nesten vært en halvering på tallet drepte og hardt skadde fra 2008 til 2011. Johansen er likevel forsiktig med å si at dette er en positiv trend.

– Selv om ting går i riktig retning ligger det fremdeles et stort stykke arbeid foran oss. Vår nasjonale visjon er null drepte og hardt skadde, sier direktøren.

Fra januar til mai har 41 mennesker mistet livet på norske veier. Maitrafikken krevde elleve liv.

Flest alvorlige ulykker om sommeren

Guro Ranes

Guro Ranes, avdelingsdirektør for trafikksikkerhet i Statens vegvesen.

Foto: Knut Opeide

Det skjer flest alvorlige ulykker om sommeren. Dette skyldes hovedsakelig at folk kjører fortere, og er mer uoppmerksomme.

Over halvparten av dødsulykkene hittil i år, var møteulykker og utforkjøringsulykker.

– Denne typen ulykker er ofte forbundet med høy fart, og da blir også konsekvensene alvorlige, sier avdelingsdirektør for trafikksikkerhet i Statens vegvesen, Guro Ranes til NRK.