Hopp til innhold

Pasient innlagt med tuberkulose i Trondheim: Har smittet én person

Én person er innlagt med tuberkulose på St. Olavs hospital. En av personens nærkontakter er smittet av sykdommen.

Bilde av deler av fasaden til St. Olavs hospital i Trondheim. Foran ser vi et skilt med "ambulanseinngang", "akuttmottak" og "hjerte-lunge-senteret"

TUBERKULOSE: En person fra Ørland er innlagt på St. Olavs hospital i Trondheim med luftveissymptomer. Prøver viste at personer har tuberkulose.

Foto: ANDERS WERNER ØFSTI / NRK

Personen ble innlagt på St. Olavs hospital med feber og hoste. Prøver viste at pasienten har tuberkulose, en smittsom sykdom som er sjelden i Norge i dag.

Vedkommende bor i Ørland. Kommunen vil ikke opplyse om alder eller kjønn.

Smittesporingen har avdekket at den tuberkulosesyke har smittet én person.

Gode prognoser

Kommunelege i Ørland, Morten Jensvold.

Kommunelege i Ørland, Morten Jensvold.

Foto: Ingrid Lindgaard Stranden / NRK

– Én annen har testet positivt med en blodprøve, men er feberfri.

Det sier kommunelege i Ørland, Morten Jensvold.

Flere av pasientens nærkontakter er blitt oppfordret til å ta test. Gir en slik test utslag, tas røntgen av lungene. Videre henvises personen til lungelege.

Pasienten som er innlagt får behandling og kommer til å bi frisk, ifølge Jensvold.

Uvanlig

Tuberkulose er en sjelden sykdom i Norge i dag.

Når det oppstår smitte, er det stort sett på grunn av to faktorer:

  • Personen har hatt tuberkulose før, og reaktiverer sykdommen når vedkommende blir eldre og får svekket allmenntilstand.
  • Personen har tatt det med seg fra utlandet.

Ørland kommune vil ikke si hvilken kategori pasienten er i.

Langt lavere smitterisiko enn korona

Sykdommen smitter med dråpesmitte.

– Man må ha nær kontakt med hverandre over tid før man smittes. Det er ikke av de mest smittsomme sykdommene. I hvert fall ikke i forhold til det vi ellers strever med i samfunnet akkurat nå, sier kommunelegen.

Videre understreker han at det ikke er grunn til bekymring i lokalsamfunnet.

– Vi har kontroll på nærkontaktene.

De aller fleste nordmenn er vaksinert mot tuberkulose. Etter krigen har antall tuberkolosetilfeller avtatt også på grunn av økt levestandard og bedre kosthold.