Hopp til innhold

E6 blir ikke ferdig i 2027

Nye veier varsler store endringer i E6-prosjektet Ranheim-Værnes.

Konkret ønsker de å avslutte utbyggingen til fire felt på Hellstranda. I tillegg vrakes planen om 110-sone fra Sveberg til Værnes. Her blir det fartsgrense på 100 kilometer i timen.

De dropper også Sandfærhus bru og nytt kryss ved Værnes.

Det skriver Nye Veier i ei pressemelding som Adresseavisen og Bladet har omtalt.

E6 Ranheim-Værnes består av to delstrekninger. Det pågår for tiden konkurranse for utbyggingen av delstrekningen Ranheim-Sveberg.

Det er på den resterende delen mellom Sveberg og Værnes at Nye Veier tar flere grep for å redusere arealbeslag, miljøpåvirkning og kostnader.

De har justert omfanget på prosjektet og har også oppdatert kostnadsberegningene for utbyggingen fra Ranheim til Værnes.

– Vi har tidligere budsjettert med en kostnad på om lag 6 milliarder kroner. Slik det ser ut nå vil kostnaden for å ferdigstille veien være om lag 9 milliarder kroner, sier utbyggingsdirektør Espen Almlid.

Vegen skulle egentlig åpne i 2025, så ble det utsatt til 2027. Nå vet ingen når den kan stå ferdig.

– Det er ikke klart når konkurransen for den videre E6-utbyggingen mellom Sveberg og Værnes kan lyses ut. Nye Veier kan foreløpig ikke si noe mer om når delstrekningen fra Sveberg til Hellstranda kan ferdigstilles, men det vil ikke være mulig å bli ferdig i 2027, skriver de i pressemeldinga.

Nye Veiers skisse over ny E6, Trondheim-Værnes
Illustrasjon: Nye Veier