Dyrevernere klager på bever-skyting

Bever lager demninger og det fører jevnlig til oversvømmelse på dyrka mark. NOAH godtar ikke at kommunen sier ja til beverjakt, og mener forebyggende tiltak må prøves først.

Bever ved Baklidammen

Bever bygger dammer av kvister. I Stjørdal har dette ført til forsumping av dyrket jord og hindrer at gytefisk går opp i bekken.

Foto: Asbjørn Losen
Kleven
Journalist
Espen Sandmo
Journalist

Gårdbrukere har fått nok av de mange demningene som lages av bever i Holmsbekken i Stjørdal.

Jaktsted bever

Grunneier har bygd jakttårn, her skal beverjakt foregå i Stjørdal.

Foto: Eivind AAbakken/NRK

Demningene må fjernes med jevne mellomrom for å hindre at vannet flommer inn på dyrka mark.

Bønder har også forsøkt å rydde bort demninger med traktor.

Nå har de fått ja til beverjakt.

Vil la beveren leve

Siri Martinsen

Siri Martinsen i NOAH er kritisk til behandlingen i Stjørdal kommune.

Dyrevernsorganisasjonen NOAH vil la beveren leve og protesterer mot at Stjørdal kommune sier ja til å skyte bever i Øfsti-området.

– Det jeg først og fremst reagerer på er at kommunen ikke foreslår forebyggende tiltak først. Det er jo ikke slik det skal være ifølge regelverket. Først skal det prøves tiltak som for eksempel inngjerding. Vi mener skadefelling må være siste utveg, mener Siri Martinsen i NOAH.

Nå tar NOAH kontakt med Stjørdal kommune.

Beverdemning i Holmsbekken i Stjørdal.

Her blir det beverjakt i Holmsbekken i Stjørdal.

Foto: Eivind Aabakken/NRK

Økt beverbestand

Grunneiere i området har søkt om å få felle bever siden 2013, men har fått avslag fra kommunen.

– Nå ser vi at ulike tiltak for å fjerne demningene de siste tre-fire åra ikke har nyttet, og derfor gir vi fellingstillatelse for å få redusert tallet på bever, sier rådgiver for skog og utmark Stjørdal kommune, Stian Almestad.

Han sier at det har vært en klar økning i beverbestanden de siste årene.

Video fra Trøndelag

Nå åpner over fire mil med nye skuterløyper i Tydal. Kommunen er den første som åpner løyper for rekreasjonskjøring i Sør-Trøndelag.
Arnt Helge Volden gjorde et oppsiktsvekkende funn da han gikk seg på et hvalbein i Agdenes. som trolig er mellom 8000-12000 år gammel i Agdenes
Trøndere har alltid satt pris på en god kopp kaffe, men for 20 år siden ble vi introdusert for en ny smaksopplevelse - siden da har det dromedar kaffebar blitt en stor og sentral del av Trondhjems kaffekultur .