Hopp til innhold

Dømt til 30 dagers fengsel etter bildrap

En mann i 50-årene er dømt til 30 dagers fengsel for uaktsomt bildrap på en eldre mann på Røros i fjor.

Dødsulykke i Røros

Ulykken skjedde da lastebilsjåføren skulle levere varer på en dagligvarebutikk.

Foto: Marit Manfredsdotter / Nea Radio

Ulykken skjedde 6. juli i fjor, på en parkeringsplass ved en dagligvarebutikk på Røros.

Ifølge dommen rygget sjåføren mot en lasterampe ved butikken, uten at han hadde tilstrekkelig oversikt over området bak bilen. Han var dermed ikke oppmerksom på at mannen i slutten av 70-årene kom gående med rulator inn bak lastebilen.

Den 12 meter lange lastebilen kjørte over mannen, som døde umiddelbart på grunn av skadene han ble påført.

Retten mener mannen kjørte uaktsomt

Sjåføren er i Sør-Trøndelag tingrett dømt etter straffeloven § 239, som har en øvre strafferamme på 6 år. Under særdeles formildende omstendigheter kan bøter anvendes, etter den samme paragrafen. Det ble ikke tilfelle i denne saken.

Den tiltalte mannen hadde ifølge dommen helt klart mulighet til å se mannen som kom gående inn bak bilen, ved bruk av speil og kamera. Retten er kommet til at tiltalte skal dømmes etter tiltalen for både uaktsomt drap og uaktsom kjøring.

I tillegg til 30 dagers fengsel fradømmes mannen retten til å føre motorvogn i to år.

Tiltalte slipper å betale oppreisningskrav til etterlatte, fordi retten mener mannens handlemåte ikke kan karakteriseres som grov uaktsom. Han slipper også å betale saksomkostninger.

Aktor krevde strengere dom

Mannen var også tiltalt etter vegtrafikkloven § 31, for å ikke ha vært aktpågivende - slik at det kan oppstå fare eller voldes skade.

Aktor krevde i sin påstand 60 dagers fengsel for tiltalte, som altså slipper med halv fengselstraff sammenlignet med aktors påstand.

I en SMS til NRK skriver mannens forsvarer at dommen blir anket til lagmannsretten.