Død laks fjernes

Død laks er i dag fjernet fra Austerelva i Namdalseid.

Død laks i Østerelva i Namdalseid

Massedød av laks- disse ble funnet i dag.

Foto: Mette Moslet Kjesbu

Et utbrudd av furunkulose har ført til massedød og nå gjelder det å hindre at sykdommen sprer seg.

Grunneierlaget prøver å hente opp all laks de finner i Austerelva. I dag tok lederen i grunneigarlaget seg en ny inspeksjontur i elva. Det tok bare minutter før han fant mer død laks.

Død laks hentes opp av elva i dag.
Foto: Mette Moslet Kjesbu

Prøver er tatt

Alt tyder på at det er furunkulose som har slått ut igjen i elva, som også var sterkt rammet av furunkulose i 2004.

Mattilsynet har sendt inn prøver for å få dette endelig fastslått.

Furukulosen kom med oppdrettsnæringa i 80-åra, og flere trønderske elver fikk også smitten. De siste dagene er det funnet mye død laks i Austerelva.

I dag setter de i gang med manngard blant grunneierne for å finne mest mulig av den døde fisken.