Hopp til innhold

Derfor forveksler vi barnas navn

Hvor ofte har du tiltalt barnet ditt med navnet på en av søsknene? Mange av oss blander sammen navnene på barna våre. Men hvorfor gjør vi det?

Søsken

Vi lagrer de vi har samme type relasjon til i samme «arkivboks» i hukommelsen. Når vi skal hente navn frem fra arkivboksen, kan det lett komme opp feil navn.

Foto: Image Source/Unknown Photographe / Image Source

Forskning viser at dette handler om måten vi lagrer minner på i hukommelsen.

Arnulf Kolstad er professor i sosialpsykologi ved NTNU. Han synes dette er en interessant problemstilling.

– Selv har jeg alltid hatt dette problemet overfor mine barn, sier han.

Skjerper oss mindre

Det kan virke som om dette «fenomenet» bare skjer overfor de vi har helt nære relasjoner til.

– De står ikke frem for oss på samme måte som fremmede mennesker. Når jeg snakker med ungene mine tenker jeg meg overhodet ikke om. Jeg graver ikke frem navnet fra hukommelsen på en bevisst måte, sier Kolstad.

Han sier vi skjerper oss litt mindre når vi skal tiltale våre barn.

– Når jeg snakker til ungene mine tenker jeg ofte ikke på akkurat hvem av dem jeg henvender meg til. Det renner liksom bare ut av meg, og da blir det ofte feil, innrømmer han.

Selv blander han navnene på sine barn så ofte at de nå bare himler med øynene når han tiltaler dem med feil navn.

– Jeg blander til og med gutte- og jentenavn, sier han.

Barna lagres på samme sted

Arnulf Kolstad, professor NTNU

Arnulf Kolstad er professor i sosialpsykologi ved NTNU.

Foto: Tone Iversen / NRK

Kolstad henviser til en artikkel skrevet av tre anerkjente sosialpsykologer, «Confusing one person with another. What errors reveal about the elementary forms of social relations».

Artikkelen viser at måten vi plasserer andre i hukommelsen på er avhengig av hvilken relasjon vi har til dem.

– Vi plasserer de vi har samme type relasjon til på samme sted i hukommelsen. Når vi da skal hente frem navn fra hukommelsen, kan det lett gå i surr, sier han.

Siden vi har det samme forholdet til alle barna våre vil hukommelsen lagre dem på samme sted.

– Det samme gjelder hvis man har flere koner. Da kan man risikere å gjøre den samme bommerten, dog med litt mer dramatiske følger, humrer Kolstad.

Faktorer som alder, navnelikhet eller likhet i roller viser seg å i mindre grad føre til lagring på samme sted i hukommelsen.

Havner i feil minne

Edvard Moser

Professor Edvard Moser har driver hjerneforskning sammen med kona May-Britt.

Foto: Geir Mogen / NTNU

Psykolog og hjerneforsker ved NTNU, professor Edvard Moser, har forsket på hukommelse.

– Når to minner har mye til felles er det veldig lett å hente frem feil minne, sier han.

Når man husker noe aktiverer hjernen en gruppe av nerveceller. Hvis mange av de samme cellene er med på to minner er det fort gjort å komme inn i feil minne.

– Jeg vil tro at det er dette som skjer når vi henter frem feil navn, sier Moser.

– Fordi det er så mye likt i hendelser mellom to barn havner man av og til i feil minne.

Sted og situasjon avgjørende

Minner ligger lagret mange plasser i hjernen, spesielt i hippocampus. I hippocampus er det slik at minnet er basert på overlappende grupper av nerveceller.

– Hvis vi sier at det er tusen nerveceller med på ett minne, er det ikke slik at det er tusen forskjellige nerveceller på det ene minnet og tusen andre på det andre minnet. Det er ganske mange nerveceller som er med på begge minnene, forklarer Moser.

Denne overlappingen er større når det er stor likhet mellom minnene.

Både situasjon og sted har veldig mye å si for hva slags minne man henter frem, og kan være med å forklare hvorfor man blander sammen navn på barna.