Hopp til innhold

Derfor får du ikke vite hvor mange som blir friske etter koronasmitte

Du får svar på hvor mange som er smittet, hvor mange som havner på sykehus og hvor mange som dør. Men hva med antallet som er blitt friske etter Covid-19?

Korona testsenter poliklinikk Ullevål sykehus

KREVENDE Å FØRE STATISTIKK: Det finnes ingen tall på hvor mange koronasyke som er blitt friske.

Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

  • 2566 er smittet
  • 209 er innlagt på sykehus
  • 13 er døde
  • Hvor mange er blitt friskmeldte og utskrevet fra sykehus?
  • Og hvor mange er blitt friske av alle som en gang har fått påvist smitte?

Spørsmålene vet ikke myndighetene svaret på. Statistikken er nemlig nedprioritert.

Uheldig å ikke føre nasjonal statistikk over utskrevne

Særlig utfordrende er det å få klare tall på friskmeldte blant dem som har testet positivt, men som aldri trengte helsehjelp på sykehus.

For å få et hundre prosent sikkert svar, må alle testes på nytt. Testkapasiteten er sprengt i Norge, og naturligvis kan ikke ny testing av allerede testede prioriteres.

Egenrapportering blant alle som har fått bekreftet sykdommen Covid-19 er en mulighet – men her er risikoen for feilrapportering stor. Mer om det senere i saken.

Enkelte norske sykehus gir fra seg statistikk over antallet som er friskmeldte og utskrevet – men ikke alle.

Cathrine Lofthus, administrerende direktør i Norges største helseforetak, Helse Sør-Øst, ønsker en nasjonal statistikk.

– Det er ikke med i kartleggingene, og det ser vi kanskje er uheldig. Det diskuterer vi nå både i regionene, men også med myndighetene hvordan vi kan kartlegge det.

Cathrine M. Lofthus, administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF

Administrerende direktør i Helse Sør-Øst, Cathrine Lofthus.

Foto: Katrine Lunke / NRK

Dette vet vi om utskrevne pasienter

Blant Norges ti største sykehus, er sju underlagt Helse Sør-Øst. Tirsdag ettermiddag har de over 150 pasienter innlagt med Covid-19.

Lofthus sier det er en krevende oppgave å holde oversikt over antallet som skrives ut, men understreker at det er høyst mulig å få til.

– Jeg er enig i at det er interessant tall som vi burde kunne presentere, sier hun.

Folkehelseinstituttet er ikke avvisende til et register over antall utskrevne fra norske sykehus, men har ikke konkrete planer om slik kartlegging.

NRK har vært i kontakt med de største sykehusene i Norge. Noen oppgir antall utskrevne etter innleggelse for Covid-19:

  • Stavanger Universitetssykehus: 16 utskrevet
  • Akershus Universitetssykehus: 8 utskrevet
  • Universitetssykehuset i Nord-Norge: 0 utskrevet

Må prioritere hardt

Når det kommer til statistikk over totalt antall koronasmittede nordmenn, har Folkehelseinstituttet besluttet ikke å føre slik statistikk.

Arbeidet blir for omfattende hvis tallet skal bli riktig, sier overlege i Folkehelseinstituttet, Siri Helen Hauge:

– For å få oversikt over hvor mange dager hver enkelt person har symptomer, måtte alle pasientene ha blitt fulgt opp fra helsetjenesten, som deretter måtte ha rapportert dette inn. Det anser vi som for ressurskrevende i dagens situasjon. Vi har derfor ikke krevd innrapportering.

Overlege i FHI, Siri Helene Hauge

Overlege ved Folkehelseinstituttet, Siri Helen Hauge.

Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Helsedirektoratet sier myndighetene må prioritere hardt hvilken informasjon de skal kartlegge fort, for å sikre god helsehjelp.

– Det er helt forståelig å ønske informasjon om hvor mange som etter hvert blir «friskmeldt» – det skaper også optimisme. Men det er ikke lett å kartlegge. Flere vet ikke sikkert om det er Covid 19 de har, mange har veldig lette symptomer og oppsøker ikke helsetjenesten, skriver avdelingsdirektør Torunn Janbu i en e-post til NRK.

Det Helsedirektoratet allerede vet, er at ni av ti smittede aldri får så alvorlig sykdom at de må på sykehus. Av dem over 80 år som blir smittet, overlever omtrent 85 prosent.

Kan bli mange feil med selvrapportering

Gunnveig Grødeland er forsker ved Universitetet i Oslo, og forsker blant annet på virus og immunitet. I disse dager jobber hun, ikke overraskende, med koronaviruset og sykdommen Covid-19.

Hun prøver blant annet å finne ut hvilke styrker og svakheter det er i antistoffene som dannes i en koronasmittet kropp. Hovedmålet er å få informasjon som kan bidra til arbeidet mot en vaksine.

Ifølge henne er det interessant med et register over dem som er blitt friske, selv om tallene ikke vil være direkte anvendbare i forskningen hennes.

– Det vil kunne gi en klarere pekepinn på hvor mange som har opplevd smitte og hvor langt sykdomsforløpet er jevnt over i befolkningen. Registeret kan altså være et fint supplement for å finne ut hvordan virussituasjonen utvikler seg, sier Grødeland.

Samtidig påpeker hun at et selvrapportering gir feilkilder. Spesielt hvis de som ikke har fått bekreftet koronasykdom med test, men som kun tror de har hatt sykdommen, får tilgang til å rapportere inn.

– Det må i så fall tas høyde for i tallmaterialet.

Manglende nasjonal statistikk til tross: Noe vi har et estimat på, er hvor mange som kommer fra virussmitten uten å bli alvorlig syke.

Gunnveig Grødeland

Forsker ved Universitetet i Oslo, Gunnveig Grødeland.

Foto: Kristin Ellefsen / Kristin Ellefsen/UiO