Denne brannslukkeren skjærer seg igjennom gips og tre med vann

«Skjærslukkeren» som kan slukke brann på vanskelig tilgjengelige steder er blant utstyret som brann- og redningsarbeidere tester i Trondheim denne uka.

En «skjærslukker» som kan slukke brann på vanskelig tilgjengelige steder er blant slukkeutsyret som brann- og redningsarbeidere tester i Trondheim denne uka.

KAN SLUKKE BEDRE: SP Fire Research prøver ut «skjærslukkeren», som skjærer seg gjennom gips og tre med bare vann. Den kan også lage hull i stål, betong og mur ved at en tilsetter et slipemiddel som for eksempel sand. På den måten kan brannvesenet slukke branner innenfra.

– Dette er opprinnelig spesialutstyr utvikla for bruk i forsvaret. Meningen er å komme til branner i hulrom hvor man ikke kommer igjennom med tradisjonelle slukkemetoder, forklarer Ragnar Wighus, sjefsforsker i SP Fire Research.

Denne uka tester et team flere former for nye slukkemetoder på Tiller. Målet er å finne det optimale slukkeutstyret.

– Vi prøver ut forskjellig slukkeutstyr i et objektivt prosjekt for Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap og Regionalt Forskingsfond, sier Wighus.

Ragnar Wighus

Ragnar Wighus i SP Fire Research prøver å finne mer effektive metoder for å slukke branner.

Foto: Privat

Mer effektiv slukking i hule rom

Et av de mest utfordrende scenarioene for brannvesenets mannskaper er slukking av hulrom i trebebyggelser. Branner som starter ute og brenner seg innover gjør det vanskelig for brannvesenet med tradisjonelle slukkemetoder. Derfor testes spesialutstyr som opprinnelig ble utviklet for bruk av Forsvaret.

– Dette er en løsning som skjærer seg gjennom gips og tre med bare vann. Den kan også lage hull i stål, betong og mur ved at vi tilsetter et slipemiddel som for eksempel sand. På den måten får vi anledning til å slukke branner innenfra, uttrykker brannforskeren under testingen.

Brannen i Ringve museum i Trondheim i fjor er et eksempel på en slik brann.

Ønsker å slukke effektivt med 600 bar

Under identiske forhold skal slukkemetoder vi kjenner fra før sammenlignes med nyere alternativer. Målet er å se hvorvidt innovative løsninger kan erstatte eller supplere tradisjonelle metoder.

For å sikre at forholdene er like, har forskerne satt opp et trehus som tennes på for så å slukkes med de ulike alternativene.

Tester ulike slukkemetoder

Det pågår omfattende testing av ulike brannslukking-systemer på Tiller. Testingen pågår denne uka og skal vurderes.

Foto: Hilde Kristin Grande

– Skjærslukkeren kommer til på plasser vi ellers har vanskeligheter med, og demper flemmene veldig fort. Jeg tror dette kan bli mye brukt fremover, sier Inge Bakken, utrykningsleder i Trøndelag brann og redningstjeneste.