Buss motorstans Strindheimtunnelen

I Trondheim er høyre felt igjen stengt i Strindheimtunnelen, i østgående retning ut av byen. Nå har en buss motorstans i siste del av tunnelen, melder Statens vegvesen.