Hopp til innhold

Brenner landbruksmeldinga på bålet

Sinte bønder i Trøndelag mobiliserer nå for å ta med seg dyrene ut i gatene for å protestere mot Jordbruksoppgjøret.

Video Brenner landbruksmeldinga

Bønder i Nord-Trøndelag brenner landbruksmeldinga

I Steinkjer har bønder samla seg med rundt hundre traktorer utenfor et kjøpesenter. Der har de paroler og et bål, hvor de brenner deler av landbruksmeldinga.

Budskapet er at landbruksmeldinga er ugyldig all den tid regjeringa ikke setter av nok penger til å gjennomføre den.

Vil leve av gårdsdrift

Protestene startet allerede i helga da både Norges Bondelag og Norges Bonde- og Småbrukarlag brøt jordbruksforhandlingene med staten.

De mener rett og slett at tilbudet på rundt 900 millioner kroner var for dårlig, hvis regjeringa vil nå målet om økt matproduksjon. Bøndene selv krever rundt 2,2 milliarder kroner.

Jeg gjør mye gratisarbeid som matprodusent

Jan Egil Tillereggen, bonde

Selv om tall fra Statstistisk sentralbyrå viser at gårdbrukere har en gjennomsnittlig bruttoinntekt på 485 000 kroner, kommer mesteparten av pengene fra arbeid utenom gårdsdrifta.

Den gjennomsnittlige inntekten fra gårdsdrift er på 154 800 kroner før skatt.

Det er summen av det bonden selger og statlig støtte, minus utgiftene som går til for eksempel gjødsel, vedlikehold og utstyr.

Pengene fra Jordbruksoppgjøret blir fordelt som tilskudd avhengig av hva bonden produserer.

Tar dyrene ut i gatene

I Trondheimsområdet mobiliserer bønder nå for å ta med sauer og kyr ut i gatene.

Jan Egil Tillereggen

Jan Egil Tillereggen tar med seg lammene til torvet i Trondheim i protest.

Foto: Stein Lorentzen / NRK

Jan Egil Tilleeggen tar med seg tre sauer med lam og fem kalver til torvet i Trondheim for å minne folk på hva bøndene driver med.

Saken fortsetter under bildet

Bønder protesterer mot jordbruksoppgjøret

Bønder og sauer protesterer på torget i Trondheim

Foto: Stein Lorentzen / NRK

– I 2010 hadde jeg en inntekt på 230 000, og den er ikke bare tilknyttet gardsdrifta. Uten biinntekt greier jeg ikke å ha en inntekt hvor jeg kan eksistere, sier Tillereggen.

Ifølge SSB tjente 57 prosent av bøndene under 100 000 kroner i året på gardsdrifta. Han tror ikke forbrukerne skjønner hvor lite bøndene for å produsere maten de kjøper i butikken.

– Jobber gratis

– Vi mener at den jobben vi gjør er mer verdt enn det vi får betalt for, sier han.

Hvis bøndene skal ha uttelling for arbeidet mener de at de enten må få mer betalt for produktene de selger.

– Det tar to år fra en kalv blir født, til den begynner å produsere melk, sier Tillereggen.

Eller så mener de at staten må tilby mer i støtte.

– Matmeldinga som regjeringa la frem i april sier klart og tydelig at matproduksjonen skal økes, sier Tillereggen.

– Når myndighetene velger å komme med et slik tilbud føler vi at det ikke står i forhold til målsettinga og det de ønsker å betale oss for jobben som vi gjør for den norske forbruker, sier han.

Skal ikke sabotere – foreløpig

Flere steder i landet har bøndene protestert ved å sperre veier, kjøre sakte i trafikken og levere ei ku til ordføreren.

I Trøndelag ønsker ikke bøndene å ramme folket.

– Det er stor oppslutning om landbruket i Nord-Trøndelag, og vi vil spille på lag med befolkningen, sier leder i Nord-Trøndelag bondelag Asbjørn Helland.

Saken fortsetter under bildet

Protest Steinkjer

Et klart budskap foran et kjøpesenter på Steinkjer

Foto: Bjørn Solli / NRK

Han varsler foreløpig aksjoner med traktorer og paroler.

Bondelaget i Sør-Trøndelag vil heller ikke sabotere for en tredjepart. Men opplyser at det er tidlig i uka, så mye kan fortsatt skje – uten at de vil presisere hva det kan være.

En bonde i Melhus, sør for Trondheim, tippet en last med kålrot over E6, for å demonstrere at den «uansett er verdiløs».