Sikta etter barnedødsfall i fjor – fosterforeldre vet ikke om de blir tiltalt

I snart ett år har et par venta på om de skal tiltales etter et barnedødsfall eller ikke. Politiet har ikke prioritert den alvorlige saken høyt nok, mener advokat.

Inntrøndelag tingrett

Politiet i Trøndelag har snart brukt ett år på avklare om et par skal tiltales etter et barnedødsfall.

Foto: Eivind Aabakken / NRK

For over ti måneder siden ble ei kvinne og en mann varetektsfengsla i full isolasjon. De er begge sikta for grov vold i nære relasjoner etter at et barn de hadde i sin omsorg døde.

Fortsatt lever de i usikkerhet og vet ikke om de blir tiltalt eller om saken blir henlagt.

– Denne saken burde hatt høyeste prioritet hos politiet, men det virker det ikke som den har hatt.

Det sier Theo Dretvik, som er advokat for en av de to sikta fosterforeldrene. Kvinnen han forsvarer ble pågrepet og sikta 8. desember i fjor.

– Unødvendig lang tid

– Hun har hengende over seg den alvorligste anklagen du kan få. Det er tungt og det tærer veldig på henne, sier advokaten..

Kvinnen har fortalt til Dretvik har hun føler hun ikke kommer seg noe videre i livet så lenge dette ikke er avklart. Advokaten mener det framstår som veldig unødvendig at det skal ta så langt tid å få en avklaring i en så alvorlig sak.

Theo Dretvik

Advokat Theo Dretvik har ikke vært borti noe lignede i en så alvorlig sak.

Foto: Eivind Aabakken

Frist gikk ut for flere måneder siden

Han får støtte av advokat til den andre sikta, Per Ove Sørholt, som synes det er veldig uheldig at det tar så lang tid.

Status i saken er at den fortsatt er under etterforskning hos politiet, som mangler den siste sakkyndigrapporten. Fristen som ble gitt den sakkyndige har gått ut for flere måneder siden. Politiet får dermed ikke avslutta etterforskninga.

Ifølge politiadvokat Line Dreier Ramberg, har saken høyeste prioritet hos politiet. De hadde også ønska at den hadde vært avgjort for lenge siden, både av hensyn til etterforskninga og de to som er sikta.

St. Olavs hospital i Trondheim, akuttmottak.

Barnet døde her ved St. Olavs hospital i Trondheim. Fortsatt er det uklart om det ble utsatt for vold før det døde.

Foto: Roar Strøm / NRK

Skal gi svar på dødsårsaken

Men politiet må altså vente på rapportene til de sakkyndige som ble oppnevnt av tingretten.

– Vi mener at når vi først får disse rapportene, så vil de være av såpass høy kvalitet at det vil være verdt å vente på dem. Vi håper og tror de vil foreligge innen kort tid, sier Ramberg.

De sakkyndiges oppgave er å prøve å finne ut hva som var grunnen til at barnet døde. Sammen med obduksjonsrapporten skal det gi politiet svar på dødsårsaken.

Da saken ble kjent opplyste politiet at det kunne være snakk om påførte skader, men at det heller ikke kan utelukkes at skadene har naturlige forklaringer.

Svaret på dette har de altså ennå ikke fått.

Sykdom

Sakkyndigerklæringene er forsinka på grunn av sykdom, forklarer professor Stein Magnus Aukland ved Universitetet i Bergen i en SMS til NRK. Han er en av de sakkyndige i saken og lover i samme SMS at samtlige erklæringer vil være ferdig i løpet av september.

Aukland forstår veldig godt frustrasjonen, men mener de gjør det de kan for å lage en erklæring av best mulig kvalitet.

Han viser også til at de alle de sakkyndige i denne saken er i fullt arbeid ved sine respektive sykehus.

– Vi tror det er mest hensiktsmessig å bruke sakkyndige med erfaring fra slike saker og som arbeider i et fagmiljø med andre spesialister. De kan også konsulteres innen sitt spesifikk fagfelt, skriver Aukland.

– Saken er ikke nedprioritert

De to sikta omsorgspersonene bor i Levanger. Barnet og dets biologiske foreldre kommer fra Orkland. Barnet, som var under ett år, har vært plassert hos omsorgspersonene gjennom barnevernet.

Begge de to nekter straffskyld og benekter at de har påført babyen store indre skader.

Advokat Theo Dretvik har ikke vært borti noe lignede i en så alvorlig sak.

– Jeg vet de kan bruke litt tid i en del mindre alvorlige saker. Men da får vi til svar at de prioriterer de alvorligste sakene. Det svaret kan de ikke gi oss nå, sier Dretvik.

Politiadvokat Ramberg bekrefter også at etterforskninga har tatt lengre tid enn vanlig, men sier saken på ingen måte er nedprioritert av politiet.