NRK Meny
Normal

Barnehagen er to meter for høy

Fosslibekken barnehage i Stjørdal er alt for høy og må bygges om, fastslår fylkesmannen. Naboene er lettet over vedtaket.

Fjordutsikten fra nabohagen er helt forsvunnet

Barnehageutbyggeren tok seg til rette og bygde alt for høyt, fastslår fylkesmannen.

Foto: Frank Almås / NRK

Fosslibekken barnehage åpnet i juli i 2009 og har plass til inntil 90 barn.

Da barnehagen sto ferdig, var mye av fjordutsikten borte for naboene. I flere år har naboene bedt om at Stjørdal kommune griper inn.

Bygde for høyt

Nå slår fylkesmannen endelig fast i et brev datert 4. mai at barnehagen er bygd for høy og må bygges om, skriver Adresseavisen.

Dermed stadfester fylkesmannen kommunens vedtak om å avslå en dispensasjonssøknad.

Fylkesmannen fastslår at gesimshøyden for den nordre delen av barnehagen er 2-2,5 meter høyere enn det som er fastsatt i reguleringsplanen.

Mens mellomfløyen av barnehagen er hele fire meter for høy.

Kommunen på sin side konkluderte med at den bare var en meter for høy, og kommunen begrunnet det med at det er åpnet for å bygge slik på den laveste delen av tomta.

På det meste er barnehagen bygd fire meter for høy på den laveste delen av tomta, mener fylkesmannen

På det meste er barnehagen bygd fire meter for høy på den laveste delen av tomta, fastslår fylkesmannen.

Foto: Frank Almås

Må gripe inn

Nå ber fylkesmannen om at kommunen gjør en ny behandling av saken, skriver Adresseavisen. Samtidig opphever fylkesmannen rammetillatelsen for hele bygningen.

Naboene er fornøyd med å ha nådd fram. Nå håper de å få tilbake noe av sin fine utsikt, og at kommunen sørger for at barnehagen ikke blir så høy som i dag.

Nabo Inge Grøntvedt er letta over at deler av barnehagen trolig rives og gjøres lavere.

Nabo Inge Grøntvedt er letta over at fylkesmannen fastslår at barnehagen i nabolaget er for høy.

Foto: Frank Almås

Rask saksbehandling

– Vi må jo etterkomme fylkesmannens anmodning om å ta saken opp på nytt. Jeg aner at det vil ende med at deler av bygget blir erklært for høyt og at det blir snakk om å ta ned høyden på taket, sier ordfører i Stjørdal, Johan Arnt Elverum til NRK.

Ordføreren legger opp til en rask behandling av saken i kommunen, men kan ikke si når et endelig vedtak blir gjort.

Det er Barn og Bolig AS som står bak byggingen av barnehagen.

– Dette er en unik sak. Stjørdal kommune må nå komme med utsagn om hvordan de forventer at prossessen skal være videre. Vi har bygd i god tro. Alt er godkjent av kommunen på forhånd, og det er bygd etter rammetillatelsen, sier styreleder i Barn og Bolig AS, Gaute Ringvold, til NRK.