Barn blir stressa av lange barnehagedager

For aller første gang er stressnivået hos de yngste i barnehagen kartlagt. Studien som er gjort i 85 barnehager viser at de barna som har de lengste dagene er mer stressa enn de som har kortere dager.

Tårnet barnehage i turnhallen

Ny forskning viser at små barn i barnehagen blir mer stressa av å ha lange dager i barnehagen.

Foto: Morten Andersen / NRK

– Vi har funnet at småbarn har et forhøyet stressnivå gjennom barnehagedagen samtidig som stressnivået synker på dager der de er hjemme, sier May Britt Drugli, professor i pedagogikk ved NTNU.

Drugli

May Britt Drugli, professor i pedagogikk ved NTNU har forsket på barns stressnivå i sammenheng med lange barnehagedager.

Foto: Morten Andersen / NRK

Sammen med forskere fra NTNU, Regionsenter for barn og unges psykiske helse Øst og Sør og Universitetet i Oslo har hun også funnet ut at lange barnehagedager øker stressnivået hos de minste barna.

– Det virker som det å være lenge borte fra foreldrene sine, det å være en lang dag i barnehagen med mange voksne og mange barn kan være krevende for mange småbarn. Grunnen til det er at stresshormonet aktiveres når barn opplever en situasjon som er for vanskelig for dem å takle helt alene, sier hun.

Ikke overrasket

To ganger om dagen har forskerne samlet inn spyttprøver fra 112 ett- og toåringer i seks kommuner for å måle andelen av stresshormonet kortisol.

– Det interessante er at vi målte kortisolnivået klokka 15 både for barna som har lange og de som har korte dager. Det virket som at de barna som går i gang med en lang dag allerede da har en beredskap i kroppen sin på å være der lenge, sier Drugli.

Skevik

Margrete Skevik, enhetsleder i Jakobsli barnehage i Trondheim sier at ungene er merkbart mer slitne når de har lange dager i barnehagen.

Foto: Morten Andersen / NRK

Ifølge Statistisk sentralbyrå har de fleste barnehagebarna i Norge over 40 timers uker, og er dermed i gruppa med høyere verdier av barnehagestress.

Det er ikke forska på om disse nivåene er farlig, men lederen for en av barnehagene som er med i undersøkelsen sier at hun vil bruke kunnskapen til å gjør hverdagen bedre for barna.

– Vi har merket at ungene er slitne når de har lange dager, og at det viser seg at de også har et høyere kortisolnivå henger jo sammen med det. Jeg er ikke kjempeoverrasket, men det viktigste er jo at dette tas tak i, sier Margrete Skevik, enhetsleder i Jakobsli barnehage i Trondheim.

Dårlig samvittighet

Å være i tidsklemma er noe mange foreldre kan kjenne seg igjen i.

Disse funnene kan være med på å hjelpe foreldre med å reflektere mer over tiden de bruker med barna sine, mener Drugli.

– Jeg mener at vi kan ikke la være å fortelle om funn vi har fordi foreldre kan komme til å få dårlig samvittighet, men jeg synes at dette kan være en påminner om at kanskje foreldre kan gå i seg selv og finne ut om barna kan ha kortere dager, og i hvert fall tenke over hvilke ettermiddager og kvelder man tilbyr småbarna, sier hun.