Hopp til innhold

Nei til at asylsøkere får bo her

UDI sier nei til at asylsøkere skal bo på den nedlagte brannstasjonen i Verdal. Det skal bli 16 nye retursentre i Norge, men alle foreslåtte bygg er til nå avvist av UDI.

Hoff Eiendom gir ikke opp å få retursenter i den gamle brannstasjonen i Verdal.

Hoff Mottaksdrift fikk nei fra UDI til å ha retursenter i den nedlagte brannstasjonen i Verdal.

Foto: Innherred samkommune

Hoff Mottaksdrift er en av de 16 søkerne i landet, som vil etablere retursenter, for asylsøkere som har fått endelig avslag på søknaden om oppholdstillatelse. I Verdal vil de opprette et retursenter i den nedlagte brannstasjonen i sentrum.

Ventemottakene i Norge ble nedlagt i 2010 i påvente av at de nye retursentrene skal opprettes.

Gir ikke opp

- Vi gir ikke opp, og kommer til å søke på nytt, når Utlendingsdirektoratet lyser ut ny anbudskonkurranse, sier Gunnar Petterson fra Hoff Mottaksdrift.

Ordfører i Verdal, Bjørn Iversen, har tidligere uttalt til Trønder-Avisa at det vil være umoralsk å plassere så mange som 100 personer på den tidligere brannstasjonen. Iversen mener det ikke går an å plassere mer enn 50 personer i hver av de to husene i brannstasjonen og Møllegata.

Haster med retursenter

4.500 asylsøkere har fått endelig avslag om oppholdstillatelse i Norge, og må ut av landet. I dag bor de på asylmottak.

- Vi skal opprette 16 retursentret over hele landet, og håper det vil skje i løpet av de neste månedene, sier kommunikasjonsrådgiver Åsmund Eide i UDI.

16 fikk avslag

UDI lyste ut anbudskonkurranse, og det kom inn 16 tilbud fra selskaper som vil opprette nye retursenter. Alle ble avvist enten fordi de ikke oppfylte kravene til beliggenhet eller sentralisering, eller var for dyre og lå over UDIs økonomiske rammer. Et av tilbudene oppfylte heller ikke kvalifikasjonskravene.

- Vi lyser ut ny anbudskonkurranse i løpet av kort tid, sier Eide.

Disse har fått avslag:

Hero Norge AS, Skien, Hero Norge AS, Hå, Hero Norge AS Stavanger, Viggo Hoff Verdal, Hero Norge AS Namsos, Norsk Mottaksdrift Hitra, Link AS Vestnes, Hero Norge AS Råde, Hero Norge AS Stange, Norsk Mottaksdrift Lunner, Link AS Hole, Viggo Hoff Lakselv Porsanger, Hero Norge AS Narvik, Hero Norge AS Skånland, Hågensen Holding AS Andenes.

Mange vil jobbe i Verdal

Hoff Mottaksdrift lyste ut 4.5 årsverk til et nytt retursenter i den nedlagte brannstasjonen i Verdal, før det ble klart om UDI ville gi klarsignal.

Tilsammen har 17 personer søkt på de ledige jobbene. Hoff Mottaksdrift venter nå på en avklaring, og har ikke gitt opp å få på plass et nytt retursenter i Verdal sentrum.

Mange vil ikke reise

Mange som får avslag om opphold i Norge nekter å reise ut av landet.

- Det er en fordel å plassere de som må reise fra Norge i egne retursenter. Her vil det bli fokus på retur til heimlandet. Det vil også bli gitt tilbud om opplæring og kurs i for eksempel engelsk, og bilmekanikk slik at de kan vende heim med kunnskap de ikke hadde før, sier Åsmund Eide i UDI.

Alle som frivillig reiser raskt ut av landet etter et endelig avslag, får et tilskudd på 20.000 kroner. Andre blir hentet av politiet og sendt heim. Norge har ikke returavtaler med alle land, og da kan tvangsretur ta mer tid og være mer komplisert.

Flyktninger, asylsøkere

Mange asylsøkere får avslag på søknaden om oppholdstillatelse. De skal plasseres i 16 retursentre, som skal snart skal opprettes.

Foto: Colourbox.com