Dramatisk Ap-fall i Trøndelag – Sp puster dem i nakken

Arbeiderpartiet har stupt 13 prosentpoeng i Trøndelag siden forrige fylkestingsvalg. Senterpartiet er en reell maktutfordrer.

Tore O. Sandvik på vei ut av en bil med Ap-trykket "Fellesskap"

FALLER: Arbeiderpartiet går 2,3 prosentpoeng tilbake fra mai til august. – Nå er det alvor. Alle sosialdemokrater, de som ønsker et rødgrønt styre, må mobiliseres for å stemme på et rødgrønt parti. Og helst Arbeiderpartiet, sier Tore O. Sandvik.

Foto: Bent Lindsetmo / NRK

Arbeiderpartiet får den dårligste oppslutningen på fire år i Trøndelag, viser en fersk meningsmåling laget av Respons Analyse for Adresseavisen og NRK.

Ved forrige lokalvalg fikk partiet 40,2 prosent oppslutning. Nå er de nede i 27,2 prosent.

Også ved målingene som ble gjort i februar og mai så Arbeiderpartiet i Trøndelag 20-tallet.

Partiet har hatt fylkesordføreren i tidligere Sør-Trøndelag siden 2003. Tore O. Sandvik har ordførerkjedet også i det sammenslåtte fylket.

Med denne krisemålingen, knappe tre uker før valget, er det ikke helt utenkelig at Arbeiderpartiet mister makta. Sandvik sier han frykter for Trøndelags fremtid.

Partibarometer Trøndelag

Periode 12/08–15/08. 600 intervjuer. Feilmarginer fra 2–4 pp.
R
4,5 %
+2,9
SV
8,4 %
+3,2
AP
27,2 %
−13,0
SP
21,9 %
+7,8
MDG
5,9 %
+0,8
KRF
1,7 %
−2,0
V
2,7 %
−1,7
H
16,5 %
+0,0
FRP
7,3 %
+0,9
PP
3,3 %
+1,4
Andre
0,6 %
−0,3
Kilde: Respons Analyse (Søylene viser endring i oppslutning siden valget 2015. Trøndelag fylkeskommune eksisterte ikke da, tallene fra 2015 er en sammenslåing av resultatene fra valget i Nord- og Sør-Trøndelag)

Ap er avhengige av Sp

Senterpartiet kan fort bli den store valgvinneren i Trøndelag. Bare 5,3 prosentpoeng skiller dem fra Arbeiderpartiet.

– Nå er det helt dødt løp mellom et Arbeiderpartistyrt Trøndelag og et Trøndelag hvor Høyre og Frp får makta med Senterpartiet sin hjelp, sier Tore O. Sandvik, som mener situasjonen er alvorlig.

I dag samarbeider Senterpartiet og Arbeiderpartiet i fylket. Ap ønsker å fortsette samarbeidet. Og for å beholde ordførervervet, de ha Sp på sin side.

Sandvik trekker frem noe han mener er positivt i målingen:

– Kun en fjerdedel av trønderne ønsker Høyre og Frp til makta. Men Senterpartiet kan komme til å gi dem makta.

Den nåværende fylkesordføreren mener velgerne, før de går til valgurnene, må få vite om Senterpartiet vil skifte retning for å komme i posisjon.

– Det vi ser bak selve tallene er at mange av Aps velgere er på vandring. Mye av Aps nedgang skyldes at Ap-velgere går til Sp i stedet, forklarer politisk kommentator i NRK Trøndelag, Linda Bjørgan.

Hun tviler sterkt på at Ap er villige til å gi fra seg ordførerkjedet til Senterpartiet.

Går Sp til Høyre?

Tomas Iver Hallem, Senterpartiets toppkandidat, vil beskrive meningsmålingen med ett ord: fantastisk.

Senterpartiet og Hallem har lenge vært tydelige på at deres mål er å få fylkesordføreren.

Tomas Iver Hallem smiler inn i kamera

GRUNN TIL Å SMILE: Senterpartiet går frem 7,8 prosentpoeng fra forrige fylkestingsvalg til meningsmålingen for august. Tomas Iver Hallem håper på ordførerkjedet.

Foto: Bent Lindsetmo / NRK

– Hvor sannsynlig er det at dere går til Høyre?

– Det er ikke et tema. Vi er opptatt av at Sp skal gå på valg med sin politikk. Utvikle hele Trøndelag – distriktene og byene. Ha tjenester nært folk. Vi er et alternativ til både venstre og høyre side.

– Er velgerne deres klare over at dere kan skifte side?

– Det tror jeg de er. Vi har hele tiden vært tydelige på at vi ønsker å få fylkesordføreren. Vi håper nå at mange stemmer på oss i fylkestingsvalget. Da får vi et sterkt Senterparti som gir gode tjenester i hele Trøndelag, slik at folk kan bo rundt omkring, skape verdier og ha gode liv.

Partibarometer Trøndelag

Periode 12/8–15/8. 600 intervjuer. Feilmarginer fra 2–4 pp.
R
4,5 %
−0,3
SV
8,4 %
−0,8
AP
27,2 %
−2,3
SP
21,9 %
+1,7
MDG
5,9 %
+1,5
KRF
1,7 %
−0,6
V
2,7 %
−0,6
H
16,5 %
+0,2
FRP
7,3 %
+0,4
PP
3,3 %
+2,6
Andre
0,6 %
−1,8
Kilde: Respons Analyse (Søylene viser endring i oppslutning siden siste måling i mai 2019)

Frp vokser – Høyre holder stand

Høyre har gått marginalt opp siden maimålingen. Med en oppslutning på 16,5 prosent er de akkurat like store som de var ved forrige valg.

Toppkandidat for Høyre i Trøndelag, Pål Sæther Eiden, håper på et samarbeid med Senterpartiet. Men om de er villige til å gi fra seg ordførervervet, vil han ikke snakke om før etter valget.

Frp vokser i Trøndelag, både fra forrige lokalvalg og målingen i mai.

Situasjonen for KrF er derimot en helt annen. Nå ser de ett-tallet.

Pensjonistpartiet er større enn KrF og Venstre

KrF har en oppslutning på 1,7 prosent. Tilbake to prosentpoeng siden 2015.

Pensjonistpartiet er nå dobbelt så populære som KrF i Trøndelag. De er dessuten større enn Venstre.

Pensjonistpartiet og Svein-Otto Nilsen får en oppslutning på 3,3 prosent i Trøndelag – et tall han ikke har sett maken til siden han gikk inn i partiet for fire år siden.

– Dette er gledelig. Det viser at aktiviteten vi har hatt den siste tiden hjelper, sier Nilsen.