Hopp til innhold

Anmelder hogst i Bymarka i Trondheim

Statsforvalteren har anmeldt ulovlig hogst i Bymarka naturreservat i Trondheim kommune etter å ha fått anonymt tips om ulovlig hogst ved Herbernheia. Minst 20 trær er blitt hogd ned, fått kappet av greiner eller er blitt forsøkt påtent.

Bymarka naturreservat ligger i kjernen av Bymarka i Trondheim. Formålet med fredningen er å bevare et barskogområde med naturskogkvaliteter som er typisk for naturtypen i regionen med sitt biologiske mangfold i form av naturtyper, økosystemer, arter og naturlige økologiske prosesser.

Noen trær er felt ulovlig i Bymarka, Trondheim. I bildet ser vi flere stubber som stikker opp, i tillegg til noen uberørte trær. Det er snø på bakken.
Foto: Carina Ulsund / Statsforvalteren i Trøndelag