Hopp til innhold

Advarer mot flom i Nidelva

Kjøligere vær har bremset snøsmeltingen, og vannføringen er avtagende i de fleste elvene i Midt-Norge. I Indre Trøndelag er det stor vannføring og flom i elver og bekker. Vakthavende hydrolog, Tuomo Saloranta, fraråder på det sterkeste folk å oppholde seg nær Nidelva der det er flom på oransje nivå, melder NVE.

Flom i Leirfossen
Foto: Stein Lorentzen / Stein Lorentzen