Hopp til innhold

Advarer hobbyarkeologer mot å grave for mye

Siden 2011 har tallet på arkeologiske funn nærmest eksplodert i Norge. Men Riksantikvaren advarer hobbyarkeologer mot å grave for mye når man finner noe.

Båtvrak i Kattmarka

Arkeologene valgte å dekke til båtvraket som ble avdekket i Kattmarka utenfor Namsos sommeren 2017.

Foto: Fredrik Skoglund / Fredrik Skoglund/ NTNU Vitenskapsmuseet

Sist fredag satt to pensjonister fra Namsos på tiltalebenken for brudd på Kulturminneloven etter at de avdekket et skipsvrak fra 1740-tallet i Kattmarka utenfor Namsos. I Buskerud ble to hobbyarkeologer meldt til politiet etter historiske funn av en vikingskatt i fjor.

– Ja, de siste årene har det vært en mangedobling i tallet på arkeologiske funn i Norge. Det er jo på en måte bra, men samtidig kan det også føre til at verdifulle kulturminner blir ødelagt, sier arkeolog Jannie Johansen hos Riksantikvaren til NRK.

Metallsøkere

Det er spesielt økningen i bruken av metallsøkere som har ført til alle funnene av historiske gjenstander som ligger gjemt nede i jorda.

– Det er et økende fenomen, og vi ber alle som finner noe de tror er gammelt, varsle fylkeskommunen om det de finner. Ligger det en gjenstand oppe på bakken som kan bli ødelagt, kan du ta den med deg. Også gjenstander som ligger løst rett under bakken kan du plukke opp, hvis det er fare for at den kan bli ødelagt. Men ikke grav dypere ned i bakken. Da kan du ødelegge viktige funn, sier Jannie Johansen.

For arkeologene er redde for at konteksten, eller sammenhengen mellom gjenstandene, blir borte hvis de blir gravd fram.

– Da skal man varsle fra, slik at kyndige personer kan få sett nærmere på det. Finner du noe i det øverste jordlaget, skal du ikke grave mer. Stopp, og gi beskjed om det du har funnet, oppfordrer arkeologen.

Spor blir borte

Arkeolog Fredrik Skoglund fra NTNU Vitenskapsmuseet var vitne i rettssaken mot de to pensjonistene fra Namsos som fant en gammel båt i fjæra.

– Problemet med at den ble gravd ut er at elementer knyttet til personers bruk av båten, er blitt borte. Spor som knytter den til andre plasser, eller personlige gjenstander, er borte. Nå sitter vi dessverre igjen med et begrenset bilde, sa arkeologen.

Båtvraket viste seg å være ei sjelden jekt fra 1740-tallet som arkeologene mener har en nasjonal verdi. Nå risikere de to pensjonistene både betinget fengsel og bøter.

Ødela funn fra 800-tallet

I Buskerud mener myndighetene at to hobbyarkeologer ødela et myntfunn fra 800-tallet.

– Når man finner slike type kulturminner skal man ikke gjøre noe. Man skal legge ned spaden og metallsøkeren og ringe fylkeskommunen. Slik vi vurderer det har dette ikke blitt gjort her, og vil derfor anmelde det til politiet, sa fylkeskonservator Turid Kolstadløkken til NRK i fjor vår.

Nå håper myndighetene at folk skal bli flinkere til å varsle fra om funn, og ikke minst sette seg inn i loven som gjelder på området.

– Metallsøking er jo blitt en veldig populær hobby, og den er et kjempefint redskap til å finne ting nede i jorda. Men mye av historien rundt gjenstandene blir borte hvis du begynner å grave på egen hånd, advarer Jannie Johansen hos Riksantikvaren.