Hopp til innhold

– De siste årene har økningen eksplodert

Funn gjort av amatører med metalldetektorer sprenger kapasiteten hos arkeologene.

Metalldetektor

Funn gjort med metalldetektor de siste årene har eksplodert. I Trøndelag har man gått fra tre til flere hundre på få år.

Foto: NRK

I Trøndelag har antall funn med metalldetektorer økt kraftig de siste årene. På få år har tre funn i blitt til flere hundre.

I september 2014 fant Karl Johan Valderhaug sammen med 18 personer fra Trondheim metallsøkerklubb og fire fra naboforeninga i Møre og Romsdal en 1600 år gammel gullring på et jorde i Melhus.

Kun få dager senere gjorde Magnus Meistad fra Skaun i Sør-Trøndelag nok et funn med metalldetektor, da han fant et sverd fra jernalderen.

– Økningen er eksplosiv. I 2011 og 2012 hadde vi tre og fem innleveringer. Nå har vi flere hundre hvert år. De siste årene har vi vært underbemannet og det har eksplodert med funn, sier førsteamanuensis ved seksjon for arkeologi og kulturhistorie på Vitenskapsmuseet, Jon Anders Risvaag.

Flere grunner

I 2015 ble det registrert 220 gjenstander. I tillegg til metallsøking kommer det inn andre funn fra private, gjort under forskjellige omstendigheter. Dette utgjorde i 2015 196 gjenstander. Disse behandles selvsagt også på lik linje med metallsøkerfunnene.

– Å finne ting er en kunnskap. Metalsøkerne er veldig opptatt av å gjøre ting riktig. Det er flere som går, utstyret er bedre og man er bedre organisert. Slik er det over hele landet, sier Risvaag.

Vikingtid

Arkeolog Frode Kristiansen fra i Nord-Trøndelag fylkeskommune.

Arkeolog Frode Kristiansen fra i Nord-Trøndelag fylkeskommune med en metalldetektor.

Foto: Eivind Aabakken / NRK

Et annet eksempel på hva som har dukket opp takket være ivrige søkere med metalldetektor, er en Torshammer som ble funnet av Magne Øksnes på gården Flekstad i Kvam i Steinkjer.

Den er fra vikingtida (800-950), og er det 14. kjente funnet i Norge. Den er muligens den første som er funnet i Trøndelag.

– Den ble funnet ganske nært overflata i fjor, og kan være fra en gravhaug som er opphøyd. Da er det typisk at gjenstander etter hvert kan komme opp til overflata, sier arkeolog Frode Kristiansen fra i Nord-Trøndelag fylkeskommune.

Torshammer fra vikingetida funnet på Flekstad i Kvam.

Torshammer fra Flekstad.

Foto: Bjørn Tore Hals

– Vi har god kontakt med metallsøkermiljøet. Vi prøver å følge dem opp, og jeg har selv vært i møte med dem, fortsetter Kristiansen.

Viktige regler

Det er to ting som er viktig å huske på for dem som søker rundt med metalldetektor. Det som er eldre enn 1537 er leveringspliktig, og mynter som er eldre enn 1650 skal også leveres inn.

– Når ting kommer inn skal de vurderes. Hvis det er verdifulle gjenstander, skal de konserveres og arkivregistreres og magasineres på riktig måte. Dette er en tidkrevende prosess, og vi får inn såpass mye at vi har ikke tid til å sende ut diplom til hver enkelt finner slik vi gjorde før, sier Kristiansen.