Hopp til innhold

– Reglene rammer barna

Det er barna som blir hardest ramma av UDIs regelverk, mener Barneombudet.

Leyla Jamshidivand

Fem måneder gamle Maja må bli igjen i Norge mens mamma Leyla må søke familiegjenforening fra Iran.

Foto: Øivind Haugen / NRK

Anders Cameron

Anders Cameron i Barneombudet mener myndighetene bør vurdere barnets beste i familiegjenforeningssaker

Foto: Marius Hauge

Mora til fem måneder gamle Maja er tvunget til å reise til Iran før hun kan søke om familiegjenforening med sin norske datter.

– I den typen saker er behandlingstiden lang og det kan ha alvorlige konsekvenser for et barn, sier rådgiver Anders Cameron i barneombudet. Han presiserer at han uttaler seg på generelt grunnlag.

– Bør vurdere barnets beste

FNs barnekonvensjon slår fast at Norge har en forpliktelse til å sørge for en rask og human behandlingsprosess slik at adskillelsen ikke blir langvarig.

Leyla Jamshidivand fikk avslag på asylsøknaden i 2009, og hadde ikke lovlig oppholdstillatelse i Norge da hun søkte om familiegjenforening. Dermed gjelder ingen av unntakene hun kunne benyttet seg av for å søke om familiegjenforening mens hun er i Norge.

UDI krever at Leyla frivillig reiser til Iran. Hvis søknadsprosessen går problemfritt vil det ta mer enn ett år før hun ser babyen igjen.

– Det er et problem at det kreves lovlig opphold i landet, det fører til at mange barn i Norge kommer i en vanskelig situasjon, sier Cameron.

– Regelverket i familiegjenforeningssaker er problematisk. Resultatet er ofte at foreldre må oppholde seg lenge i utlandet og det er ikke bra for barna, sier Cameron.

– Vi mener at barnets beste skal være et grunnleggende hensyn i slike saker.

Frykter steining

Siden hun ikke har lovlig opphold, kan Leyla heller ikke gifte seg med samboeren Reza. Å være ugift mor kan få alvorlige konsekvenser i Iran. Myndighetene tolerer ikke utenomekteskapelige forhold mellom kvinner og menn.

UDI mener derimot at Leyla trygt kan reise tilbake til hjemlandet.

Karl Erik Sjøholt, avdelingsdirektør UDI

Avdelingsdirektør Karl Erik Sjøholt i UDI mener Leyla trygt kan reise til Iran.

Foto: Svein Erik Dahl

– Det har ikke endret hennes behov for beskyttelse at hun har fått et barn, sier avdelingsdirektør Karl Erik Sjøholt til NRK.

Barneombudet er bekymra

Barneombudet har flere ganger uttrykt bekymring overfor utlendingsmyndighetenes praksis.

– Vi har flere ganger påpekt at man må gjøre en konkret vurdering av barnets beste. Vi savner ofte en synliggjøring av hvordan barnets beste er vurdert i forhold til andre hensyn i saken, sier Cameron.

Barneombudet mener myndighetene bør legge større vekt på prinsippet om at
"barnets beste" er grunnleggende prinsipp i barnekonvensjonen.

– Det bør være gjennomgående i alle vurderinger, sier Cameron.

Han mener at såkalte innvandringsregulerende hensyn ikke må overskygge hensynet barnets beste.

– Andre må utforme politikken, det har ikke vi mandat til, men vi kommer til å fortsette å påpeke konsekvensene regelverket har for barn.