NRK Meny
Normal

Mener politiet mangler kompetanse i slike saker

Manglende kompetanse hos politiet gir lave straffer for dyremishandling, ifølge Mattilsynet. Under 2 prosent av anmeldte dyremishandlingssaker de siste seks årene har endt med fradømmelse av retten til å holde dyr.

Okse som har dødd av sult ligger på gulvet i fjøset

Dette dyret ble funnet i et fjøs i Nord-Trøndelag i fjor. Eieren må sone fengselsstraff.

Det viser tall fra Politidirektoratet og Mattilsynet for perioden 2009– 2014, skriver Nationen.

Mattilsynet mener at straffene som gis for dyremishandling, også er mye lavere enn loven tilsier, og at lav kunnskap om dyr hos politiet er en av hovedårsakene.

– Vi har vært kritiske til politiets vilje til å prioritere dyrevelferdssaker, og til politiets kompetanse og vilje til å etterforske dem. Politiets innsatsvilje varierer for mye fra sak til sak og fra sted til sted i landet, sier tilsynsdirektør Ole Fjetland hos Mattilsynet.

Får strengere straffer

I mange tilfeller har retten endt opp med å gi strengere straffer enn det politiet i utgangspunktet ba om.

Live Kleveland, jurist i Dyrevernalliansen, mener det må en holdningsendring til.

– Vårt inntrykk er holdningen hos mange i politiet har vært at «det er jo bare dyr». Dessuten har mange lite kunnskap om hvordan de skal etterforske dyrekriminalitet, sier hun.

Onsdag møtes Mattilsynet, Økokrim og flere politidistrikt til et seminar for å diskutere hvordan samarbeidet mellom politi, domstoler og Mattilsynet kan bli bedre i slike saker.

Måtte i fengsel

13. januar i år ble en bonde i tidlig 20-åra fra Innherred dømt til fengsel i tre måneder etter at oksene hans døde av makaber vanskjøtsel.

Dommen falt i Inntrøndelag Tingrett. Bonden innrømte alt i retten, og ba ikke om mildere straff.

Den unge bonden hadde overtatt gården på odel, men forsto ikke hva ansvaret innebar, da han kjøpte inn en besetning unge okser som han skulle ha til kjøttproduksjon.

I stedet for å søke hjelp gav han blaffen og makta ikke å ta hånd om dyra som fikk det verre og verre i fjøset hans.

Etter et anonymt tips, kom mattilsynet på besøk 21. mai i fjor.

Forholdene i fjøset var da nesten makabre. Av besetninga på 23 dyr, var fem døde, ett ble avliva umiddelbart på stedet. De resterende 17 oksene ble sendt til slakteriet samme dag.