Hopp til innhold

– Gå en tur og spar millioner

Hvis 95 000 inaktive mennesker går ti turer i året, sparer Norge 400 millioner, ifølge SINTEF.

På vei til jobben til fots

Litt mer av dette kan spare samfunnet mange penger!

Foto: Siri Bjelland Berven / NRK

Hvis hver tiende av dem som er fysisk inaktive, 95.000 personer, begynner å gå ti fotturer i året, vil den samlede samfunnsøkonomiske gevinsten bli på om lag 400 millioner kroner, sier helseøkonom Karl-Gerhard Hem ved SINTEF teknologi og samfunn til Dagsavisen.

Beløpet som han referer til kommer som følge av sparte utgifter til helsetjenester, samt økt produksjon som følge av lavere sykefravær.

Generalsekretær Lasse Heimdal i Friluftslivets fellesorganisasjon (Frifo), som er oppdragsgiveren bak SINTEF-rapporten Analyse og dokumentasjon av friluftslivets effekt på folkehelse og livskvalitet, mener forskernes forslag kan redde liv.

Anslag tilsier at 7 prosent av dødsfallene i Norge skyldes fysisk inaktivitet. Fysisk aktivitet forlenger livet med åtte år og utsetter kroniske sykdommer med fem-seks år. Alt som skal til er en halv time med aktivitet om dagen for voksne og en time for unger, sier han.