NRK Meny
Normal

– For mye oppdrettslaks i elvene

Ny undersøkelse av oppdrettslaks i elvene rundt Trondheimsfjorden viser at det er mye laks i elvene for sesongen.

Oppdrettslaks

En stim med oppdrettslaks.

Foto: Marøy, Terje / SCANPIX

Rune Krogdahl, sekretær i Elvene Rundt Trondheimsfjorden har delt prosjektansvar for undersøkelsen, og han mener funnene de har gjort er bekymringsverdige.

– Det er svært uvanlig med så mye oppdrettsfisk i juni, forteller Krogdahl.

Undersøkelsen skal gå over to år, og skal undersøke hvor mye oppdrettsfisk som går opp i elvene rundt Trondheimsfjorden.

Forskningsprosjektet er et samarbeid mellom organisasjonen Elvene Rundt Trondheimsfjorden, Veterinærinstituttet og Salmar.

Dette tiltaket ble gjort etter de to store lakserømningene i vinter, og tar sikte på å kartlegge rømt oppdrettsfisk.

Bekymringsverdig

– Det er bekymringsverdig. Ekspertene sier at oppdrettsfisk ikke går opp i elvene før i august, så det kan jo være at dette bare er starten, sier Krogdahl.

En kald dag ved Nidelva

I Nidelva ble det funnet flest oppdrettslaks i forhold til villaksen som ble analysert.

Foto: Kirsti I. helgesen

Allikevel er det ikke et stort antall oppdrettsfisk i elvene ennå, men det er mange for sesongen.

– Elvene er heldigvis skåna for de store mengdene av oppdrettsfisk, sier Krogdahl.

Til nå er det registrert bare to prosent oppdrettsfisk i elvene, men det er mange fisk som ikke har blitt analysert ennå.

Det er derfor store usikkerheter i antallet viltfisk og oppdrettsfisk.

Prosjektet kartlegger ikke hvor oppdrettsfisken kommer fra.

– Analysen av prøvene går fortløpende, forteller Krogdahl.

Tidlig for sesongen

Peder Fiske ved Norsk Institutt for Naturforskning synes også det er mye oppdrettsfisk så tidlig på sommeren.

– Av de fiskene som er analysert, er andelen oppdrettsfisk sjeldent høyt for sesongen, forklarer Fiske.

Trussel mot villbestanden

– Villaksen er ikke truet!

Villaksen kan bli truet av oppdrettslaksen.

Foto: Colourbox.com

Stig Johannson, seniorrådgiver i Direktoratet for Naturforvaltning, forteller at for mange oppdrettslaks i elvene er svært skadelig for villlaksbestanden.

– Hvis det er over fem prosent oppdrettslaks i vassdragene over mange år, vil villaksen bli utryddet. Da sitter du igjen med en forvilla oppdrettsfisk, forklarer Johansson

– Det ender med en fisk som er dårligere tilpasset vassdraget, og ikke like forplantningsdyktig som villaksen.

Oppdrettslaksen vokser også mye fortere, og vil presse ut villaksen i det lange løp.

Denne tabellen viser de midlertidige forskningsresultatene.

Villaks og Oppdrettslaks

Elver

Villfisk

Oppdrettsfisk

Smolt

Usikkert

Stjørdalselva

36

0

0

63

Namsen

16

0

0

1

Verdalselva

1

0

0

0

Orkla

452

15

2

56

Gaula

401

12

3

442

Skauga

13

1

1

1

Nidelva

76

21

20

24

Totalt:

Antall Villaks: 995

Antall oppdrettslaks: 49

Usikre/Ikke analysert: 613

Video fra Trøndelag

Midtnytt
Det er julebordstid, og uhell kan skje, skal vi tro tannlegene...
Fra 1. januar får du nyheter klokka 18:55, 20:55 og 22:55.