49 000 laks rømte

49 000 laks rømte fra et anlegg i Tosenfjorden i Bindal kommune i Nordland, ifølge Fiskeridirektoratet. Rømmingen ble meldt inn på mandag, og til nå skal 418 laks være fanget igjen. Tiltak er satt i gang for å fange inn igjen laksen i området rundt anlegget.