Eldgamle fotspor kan stamme fra en mystisk slektning av mennesket

Trodde 3,7 millioner år gamle fotspor tilhørte bjørn – sannheten kan være langt mer spennende.

Dette er en 3D-skanning av de eldgamle og mystiske fotsporene fra Afrika.

UKJENTE SPOR: Dette er en 3D-skanning av de eldgamle og mystiske fotsporene fra Afrika.

Foto: Footprint evidence of early hominin locomotor diversity at Laetoli, Tanzania

Det er som en slags Askepott-historie for arkeologer som nå utspiller seg i Tanzania i Afrika.

Lenge har man trodd at et sett med fotspor, som ble oppdaget i 1976, stammet fra bjørn. Nå viser det seg at de 3,7 millioner år gamle avtrykkene mest sannsynlig er spor etter en ukjent art på to bein.

Ifølge en ny studie kan det være snakk om en hittil uidentifisert menneskelig stamfar.

– Det er mye som er usikkert, men disse fotsporene understreker at det fantes mange typer fortidsmennesker. Funnene viser også at disse artene levde på samme plass til samme tid. Det sier Torfinn Ørmen til NRK. Han er zoolog og førstelektor ved Oslo Met.

Men hvem var det egentlig som gikk over et teppe av vulkansk aske i det nordlige Tanzania for millioner av år siden?

Det er mysteriet en rekke forskere verden over nå ønsker å få svar på.

Et hav av fossile avtrykk

Laetoli er et kjent arkeologisk sted i Afrika, og det er her fotsporene stammer fra.

Det er funnet nærmere 20.000 ulike spor i området – både etter dyr og homininer, altså menneskeaper som gikk på samme måte som oss.

Men det er spesielt avtrykk etter tre ulike individ på dette stedet som opptar forskerne.

To av disse sporene er identifisert som avtrykk etter arten Australopithecus afarensis. Det er denne arten forskere mener er vår felles stamfar. Her har den berømte apejenta Lucy blitt et slags ansikt utad.

Men det tredje avtrykket – det man lenge har trodd var spor etter bjørn, kan nå være bevis på at Lucy og hennes art ikke var de eneste tobeinte hominidene som levde i Afrika for 3,7 millioner år siden.

Tvil om bjørneteori

Det finnes ikke bjørner i Afrika i dag, men for nærmere 4 millioner år siden gjorde det det.

– På overflaten kan sporene ligne på bjørnespor, men bjørner kan ikke gå mange skritt på to bein. Dessuten ville klørne ha satt tydelige merker, sier Torfinn Ørmen.

Gjennom tiden har flere vært i tvil om sporene virkelig tilhørte det lodne rovdyret.

Men det skulle ta nesten 40 år å nøste opp i mysteriet.

Det er professor Ellison McNutt og hennes kolleger ved Universitetet i Ohio som står bak den nye studien. Etter flere undersøkelser sier de at det er lite sannsynlig at avtrykkene tilhører bjørn, sjimpanse eller arten Australopithecus afarensis.

De omdiskuterte fotsporene har nemlig en litt uvanlig form.

Torfinn Ørmen

Torfinn Ørmen synes det er veldig spennende at disse fotsporene dokumenterer at to forskjellige typer av fortidsmennesker ikke bare levde i det samme landskapet, men også gikk over den samme overflaten med vulkansk aske, kanskje med bare noen timers mellomrom.

Foto: Ulla Schildt

Trekantet fot med sprikende stortå

Ifølge zoolog Torfinn Ørmen skal de «nye» avtrykkene ha en form som minner mer om en trekant.

Jeg tenker at føttene som har laget disse avtrykkene kan ha hatt en sprikende stortå som var egnet til å klatre med. Men den kunne også rettes fremover når vedkommende gikk på bakken.

Det er allerede kjent at to andre homininarter levde i Øst-Afrika sammen med Lucy og hennes slektninger, men hvordan føttene deres så ut, er ukjent.

Det er et puslespill med veldig mange brikker som mangler. De nye fotsporene er en ny brikke, men vi vet ikke vet hvor den skal plasseres. Selv om vi kan ha en idé. Det vi nå vet er at stamtreet vårt ikke er en rett linje, men heller en busk med veldig mange greiner, sier Ørmen.

3,7 millioner år gamle fotavtrykk fra Afrika.

Bilde A: De ukjente fotavtrykkene som er undersøkt. B: Bildet viser venstre fot fra arten Australopithecus afarensis. C: Bildet viser venstrefoten til den ukjente. D: Foten til en svartbjørn. E: Foten til en sjimpanse.

Foto: Footprint evidence of early hominin locomotor diversity At Laetoli Tanzania

– Kan lære mye av gamle fossiler

Paige Madison er postdoktor ved Statens Naturhistoriske Museum i Danmark. Hun mener den nye studien er svært spennende.

Dette er et viktig skritt for å få vite mer om historien vår. Fossiliserte spor som dette er en god mulighet til å lære, og hittil har disse avtrykkene vært et mysterium, sier hun til NRK.

Ifølge forskerne skal de nyoppdagede sporene være etter et individ med en lengde på omtrent 100 centimeter.

På 1970-tallet var arten til Lucy, A. afarensis, den eneste kjente menneskelige slektningen. Derfor trodde forskerne dette var vår direkte stamfar.

Men nye fossilfunn har siden den gang vist at ting er mer komplisert. Man ser at flere homininarter har eksistert i den samme tidsrammen.

Denne nye studien er med på å forsterke dette inntrykket.

– For meg er det mest spennende at disse fotavtrykkene ble funnet i 1976, og først nå går forskere tilbake og avdekker nye ting. Det er så mye å lære bare ved å analysere gamle funn. Man kan hente verdifull informasjon fra fossiler som allerede er oppdaget, sier Paige Madison.