Hopp til innhold

26.000 brudd på arbeidsmiljøloven

Helse- og velferdstjenesten i Trondheim har før første gang undersøkt hvordan de følger opp arbeidstidsbestemmelsene i lovverket.

Eldreomsorg

Eldreomsorg (illustrasjonsfoto)

Foto: Janerik Henriksson / Scan-Foto/ FLT-PICA

I dag ble resultatene av den omfattende undersøkelsen lagt fram for politikerne i formannskapet.

Resultatet var ikke som forventet for Helge Garåsen, som er kommunaldirektør for Helse og velferd i Trondheim kommune.

– Jeg må innrømme at jeg er overrasket over omfanget av bruddene på loven her i Trondheim. At vi skulle ha noen overtredelser hadde jeg ventet, men ikke så mange, sier Garåsen.

Stygge tall

Tallene viser at helse- og velferdstjenesten hadde over 26.000 brudd på arbeidstidsbestemmelsene i 2010. Så langt i år viser tallene over 5000 lovbrudd. Disse bruddene er fordelt på vel 3500 ansatte, eller rundt 2000 årsverk.

Helge Garåsen

Kommunaldirektør Helge Garåsen er overrasket over tallene.

Foto: NRK.

Nærmere 70 prosent av bruddene dreier seg om folk i stillinger med lav stillingsprosent, som har jobbet for ofte i helgene. Mange av dem har jobbet annenhver helg, mens regelverket i utgangspunktet sier at de kun har lov til å jobbe hver tredje helg.

Trondheim kommune har 480 ansatte som går i stillingsprosenter på 20 prosent eller lavere. Dette er ofte studenter, som sper på studielånet ved å jobbe i helgene.

– Ikke fare for liv eller helse

– Hele 21.000 av lovbruddene er rene formaliteter, som vi lett kunne forhindret. Det er full anledning til å inngå avtaler med de tillitsvalgte som gjør det mulig for studenter i lav stillingsprosent til å gå annenhver helg. Poenget må først og fremst være å hindre at de som har store stillingsprosenter sliter seg ut på å gå mange helgevakter, sier Garåsen.

Kommunaldirektøren mener at lovbruddene som nå er avdekket ikke fører til fare for liv og helse verken hos brukerne, eller hos de ansatte.

– Vi vil nå straks innkalle til møter med de tillitsvalgte for drøfte hvordan vi kan inngå avtaler som hindrer lovbrudd i framtida, sier kommunaldirektøren.

Kommunalråd Geir Waage (Ap) fikk se resultatene av undersøkelsen i dag, og han mener kommunen nå er nødt til å øke grunnbemanninga i helse- og velferdstjenesten.

Uenige om heltidsstillinger

Geir Waage, kommunalråd (Ap) i Trondheim

Kommunalråd Geir Waage (Ap)vil ha flere heltidsstillinger.

Foto: Anne Heidi Røstad / NRK

– Vi må også tilby flere heltidsstillinger for å rekruttere flere til helse- og omsorgsyrkene. Det vil gjøre disse yrkene mer attraktive, sier Waage.

Helge Garåsen er uenig i at flere heltidsstillinger løser problemene Trondheim kommune nå har kommet opp i.

– Flere ansatte i heltidsstillinger løser ikke utfordringa vi har med å få nok folk til å fylle opp helgevaktene, sier han

Garåsen er likevel enig i at flere heltidsstillinger vil føre til bedre rekruttering til yrket. Men flere heltidsstillinger er dyrt.

– Trenger mer penger fra staten

– Slik situasjonen er i dag klarer ikke kommunene disse kostnadene alene. Derfor har vi i Arbeiderpartiet tatt til orde for et nasjonalt løft for at flere i helse- og omsorgsyrkene får heltidsstilling, sier Geir Waage.

- Er vi nå inne i ei krise i helse- og omsorgtjenesten i Trondheim?

- Nei, det er det ikke. Undersøkelser blant både brukere og ansatte viser at de aller fleste er fornøyde. Men vi har fortsatt mye å gå på, og derfor er vi nødt til å prioritere eldreomsorgen i tida som kommer, sier Waage.