Hopp til innhold

1 av 3 nordmenn har kjørt med promille

Nordmenn tar store sjanser når det kommer til alkohol og bilkjøring. Forsikringsselskapet bak en ny undersøkelse synes det er urovekkende at en tredjedel av sjåførene sier de har kjørt med ulovlig promille.

Ølglass med bilnøkkel

Rundt 40 prosent av mennene som ble spurt, svarer at de tror de har kjørt med ulovlig promille. Cirka 20 prosent av kvinnene svarer det samme.

Foto: Colourbox.com

Ipsos MMI har gjennomført en undersøkelse for forsikringsselskapet Gjensidige som viser at hele 31 prosent av alle bilførere tror de har kjørt med ulovlig promille. De fleste av dem igjen, er menn.

– Vi vet at rus i trafikken er et problem, men at såpass mange svarer at de kan ha kjørt med promille er overraskende også for oss. Da er det mange hver dag som kjører i påvirket tilstand, sier informasjonssjef i Gjensidige Forsikring, Pål Rune Eklo.

Pål Rune Eklo i Gjensidige

– Det er viktig å skape gode holdninger blant ungdom, sier Pål Rune Eklo i Gjensidige.

Foto: Gjensidige

Ifølge Folkehelseinstituttet er alkohol, narkotika og trafikkfarlige legemidler årsak til nesten halvparten av alle dødsulykkene i trafikken i Norge.

LES: – 100.000 bilturer daglig i ruspåvirka tilstand

Narkotika og legemidler et økende problem

Selv om akkurat dette spørsmålet handlet om alkohol, vet forsikringsselskapet også at narkotika- og legemiddelbruk er et økende problem.

– Vår undersøkelse viser også at 4 av 10 sjelden eller aldri sjekker om legemidlene de tar har advarsler mot bilkjøring, sier Eklo.

Han sier det er mye fokus på veistandard her i landet, men at det til syvende og sist er sjåførene som er aller viktigst for trafikksikkerheten.

LES: Slik reagerer kroppen med 1,65 i promille

Du kan bli gjeldsslave for livet

Er du ruspåvirket og skader eller dreper noen, kan du også risikere å bli gjeldsslave resten av livet.

– Du kan oppleve å miste all rett til erstatning selv om du selv også blir skadet. Vi går dessuten til regress mot den som har gjort noe grovt uaktsomt. Skader du en person hardt snakker vi om flere millioner i erstatning. Det vil du i praksis aldri greie å betale tilbake, sier Eklo.

I tillegg til den psykiske belastningen ved å ha skadet deg selv eller noen andre, kan du altså havne i den situasjon at du kun får et minimumsbeløp å leve av.

Promillekjøring

Gjensidiges undersøkelse viser at mange beregner seg til når de kan kjøre etter at de har drukket.

Foto: Tor Aage Hansen

– Påvirker ikke forsikringsprisene

Gjensidige gjennomfører hvert år det de kaller en samfunnsundersøkelse, hvor de følger med på folks holdninger og meninger rundt ulike temaer som forsikringssvindel, reisevaner, trafikk og bilkjøring.

– Vi synes det er interessant å vite hva som opptar folk. Det med alkohol og rus i trafikken er jo et samfunnsproblem, og kan også ha konsekvenser for forsikringer og erstatningsutbetalinger, sier Eklo.

Han sier informasjonen ikke direkte vil påvirke forsikringsprisene, men at det danner et bilde for selskapet.

LES: – Alkolås for promillekjørere kan bedre sikkerheten

Flest promillekjørere i Oppland

På landsbasis har altså 31 prosent svart ja på spørsmålet «Har du selv noen gang kjørt bil og vært usikker på om du hadde ulovlig promille?».

Ifølge Gjensidige ligger de aller fleste fylkene på rundt 32 - 33 prosent. Oppland skiller seg ut med 37 prosent, mens Troms ligger lavest med 22 prosent.

Fordelinga mellom menn og kvinner er likt over hele landet.

– Det er et klart flertall av menn som svarer ja på spørsmålet, sier Eklo.