Ytterligere fem personer bekreftet smittet av MRSA-bakterien

Til sammen er det nå påvist 15 positive tilfeller av MRSA-smitte på nyfødt intensiv på Universitetssykehuset Nord-Norge.

MRSA-smitte UNN

Smittevernoverlege Torni Myrbakk viser frem en petriskål med MRSA-bakterien som har stengt nyfødtintensiven på UNN.

Foto: Pia Tøhaug / NRK

– Det er i dag mottatt melding om fem nye positive tilfeller av smitte. Samlet er det dermed påvist 15 positive tilfeller av MRSA-smitte tilknyttet pasienter, ansatte og pårørende ved nyfødt intensiv UNN Tromsø den siste uken, står det i en pressemelding fra sykehuset.

De fem nye tilfellene angår nok en ansatt, tre nye barn og en pårørende (se mer info lenger ned i nettsaken).

– Det er grunn til å understreke at selv om det fortsatt dukker opp nye positive tilfeller, er de berørte kun bærere av bakterien. Det er ingen alvorlig syke blant de berørte, eller negativ utvikling knyttet til disse.

Vurderer å utvide smittesporingen

Smittevernoverlege Torni Myrbakk forteller at de har sendt brev hjem til en del barn, og at de fortsatt venter på svar på rundt åtte av disse. Det er også et par ansatte som enda ikke er testet.

Torni Myrbakk

Smittevernoverlege Torni Myrbakk forteller at det er forsterket fokus på renhold og desinfeksjon av hele avdelingen.

Foto: Pia Tøhaug / NRK

– Det kan derfor bli flere tilfeller, sier Myrbakk til NRK.

I pressemeldingen beklager Universitetssykehuset Nord-Norge at MRSA-smitten har rammet så mange pasienter, pårørende og ansatte ved nyfødt intensiv.

Torni Myrbakk forteller at det jobbes fortløpende med smitteverntiltak for å bli kvitt bakterien så snart som mulig, med mål om at avdelingen skal komme tilbake i normal drift i nærmeste fremtid.

– Vi vurderer også å utvide smittesporingen til ytterligere å tilskrive barn som har vært innlagt den siste tiden. Vi har ikke helt bestemt oss for hvor langt tilbake vi skal gå, men i hvert fall noen uker.

– Det er alvorlig

Etter hvert vil sykehuset også gå gjennom alle rutinene og hele flyten til pasienten gjennom avdelingen.

– Det er for å se om det har vært avvik fra rutinene og eventuelt om det er rutiner som må skjerpes inn.

Smittevernoverlegen sier at hun ser alvorlig på bakterieutbruddet.

– Det er alvorlig at vi nå avdekker så mange som er positive. Det er en nyfødt intensivavdeling, og vi har spredning av en bakterie som vi ikke ønsker at nyfødte barn skal bli bærere av.

Den antibiotikaresistente bakterien gule stafylokokker førte til at det ble slått alarm på sykehuset onsdag forrige uke, fordi den kan føre til alvorlige infeksjoner på svake pasientgrupper (se faktaboks for mer informasjon).