Hopp til innhold

Vurderer å investere 400 millioner i kommune med 2200 innbyggere

Lerøy ønsker å investere nær 400 millioner kroner i et nytt fiskeanlegg i Båtsfjord. Men de kan ikke love nye arbeidsplasser.

Færre hender og flere maskiner

ENDRING: De 130 ansatte kan komme til å begynne i en ny fabrikk med nye arbeidsoppgaver om tre år.

Foto: Bård Wormdal / NRK

Lerøy Norway Seafood planlegger et helt nytt foredlingsanlegg for fisk i Båtsfjord i Finnmark.

Etter at en forstudie konkluderte med at en ny fabrikk ville gjøre bedriften bedre egnet til å ta i bruk ny teknologi, vurderer de nå om de skal investere så mye som 400 millioner kroner i den lille kystkommunen.

Fabrikken vil eventuelt komme i det nye havneområdet i Båtsfjord. Der har de i dag et av de største foredlingsanleggene for torsk, hyse og sei i Norge med 130 ansatte.

Den lokale ledelsen håper styret kan gjøre et vedtak til våren, noe som betyr at den nye fabrikken kan være klar om tre år.

Per Gunnar Hansen

MASKINER: Vannskjæring er nå vei til å overta for manuell filetering, sier produksjonsdirektør Per Gunnar Hansen.

Foto: Stian Strøm / NRK

Store teknologiske endringer

Forstudien har vist at de totale kostnadene kan bli rundt 400 millioner kroner.

Bedriftsledelsen understreker sterkt at det ennå ikke er tatt en bestemmelse. Men de store teknologiske endringene som skjer i næringen må de være med på for å være konkurransedyktige, sier produksjonsdirektør Per Gunnar Hansen ved Lerøy Norway Seafoods avdeling i Båtsfjord.

– Det tas nå i bruk vannskjærerteknologi der man fileterer fisken med vannskjærer i stedet for med manuell trimming.

Hansen viser til at vannskjæring er tatt i bruk på Island og om bord på flere fabrikktrålere. I tillegg kommer roboter i pakking.

– Det er helt nødvendig å bruke teknologien hvis vi skal få et kostnadsnivå som gjør at vi kan produsere i Norge. Så dette er gode nyheter, sier Per Gunnar Hansen.

Geir Knutsen

GLAD: Ordfører Geir Knutsen mener Lerøy tenker langsiktig ved å planlegge ny fabrikk.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Kan bli flere eller færre ansatte

Bedriftsledelsen sier de i dag ikke kan si om en ny fabrikk vil føre til flere eller færre ansatte.

– Det å bli mer effektive kan bety færre ansatte, men det kan også gi mulighet for større produksjon og flere ansatte, hvis man tenker offensivt. Men for øyeblikket er det for tidlig å si, sier Hansen.

Ordfører i Båtsfjord, Geir Knutsen, sier kommunen er svært fornøyd med at bedriften starter planlegging av en helt ny fabrikk.

– Dette betyr at bedriften tenker langsiktig. Det betyr at de skal være i Finnmark og Båtsfjord de neste 30 til 40 årene. Det er vi utrolig glade for, sier Geir Knutsen.