Hopp til innhold

Vil ta over kjøp av flyruter

Finnmark fylkeskommune ønsker å ta over ansvaret for kjøp av regionale flyruter. Løsningen fremgår i forslag som Samferdselsdepartementet har ute på høring. Hovedutvalgsleder for kultur og samferdsel i Finnmark, Geir Ove Bakken, mener regionene selv kjenner de lokale behovene best, og derfor kan gjøre bedre prioriteringer enn det som gjøres gjennom dagens ordning.