Vil ta i bruk sivile helikoptre

Regjeringen vil leie inn sivile helikoptre for å sikre politiets helikopterberedskap i Nord-Norge. Det settes av 61 millioner kroner i statsbudsjettet for 2020 til dette formålet. Politiet i nord har til nå fått betydelig støtte av disse Bell-helikoptrene. Flere av disse er flyttet til Rygge i Østfold. Forsvaret vil gi midlertidig helikopterbistand med to Bell-helikoptre frem til politiet får på plass en leieavtale.