Vil studere havrett

20 studenter fra hele verden meldte seg på da KG Jebsen-senter for havrett ved UiT annonserte «sommerskole» i havrett. Havrettssenteret ved Jurfak er i dag det største senteret for havrett i verden i antall ansatte forskere. – Studentene lærer metoder som er relevant for dem som skriver innenfor havrett, og er også en arena for unge forskere å knytte internasjonale kontakter, sier prodekan for forskning ved Det juridiske fakultet, Ingvild Ulrikke Jakobsen.