Her prøver de å få ned alderen på elgjegerne

Norske elgjaktlag er i ferd med å bli forgubbet. I Lenvik tar jegerne tak og inviterer med seg ungdom ut på jakt.

elgjakt

Ikledd gule vester, får tiendeklassingene være med og drive elgen.

Foto: Linda pedersen / NRK

– Vi tenker jo rekruttering. På jaktlaget så er vi gamle kaller hele gjengen. Rekruttering av yngre jegere til elgjakta er veldig viktig for oss, sier jaktleder Ole Birger Killie.

Jaktlaget i Kårvikhamn i Lenvik kommune i Troms tar aktive grep for å prøve å få ned snittalderen blant elgjegerne i kommunen.

I flere år har de invitert med seg bygdas tiendeklassinger på jakt.

Hør hvordan det oppleves å være med på jakt:

elgjakt 2

Ole Birger Killie (til høyre) lærer ungdommene om hvordan det er å være på elgjakt. Mye av tiden går med til leting, og ikke minst vandring.

Foto: linda pedersen / nrk

I år var 15-åringene Kenneth Pettersen, Sigve Jakobsen, Adrian Ek og Eirik Bergquist med ut på jakt.

Viktig med sikkerhet

– Sikkerheten er i høysetet. Vi opererer med livsfarlige våpen, derfor får dere på dere gule vester, sier jaktlederen, før han instruerer de fire guttene i hva som blir deres rolle under jakta.

De skal være med og drive elgen mot stedet der seks jegere sitter på post og venter. Med vinden i ryggen skal driverne få elgen til å bevege seg bort fra dem, og mot de ventende jegerne.

Etter at det første drevet var mislykket, har guttene ulike meninger om hvor gøy det er å være på jakt.

Mens noen sier at de uansett ikke vil drive med en aktivitet som innebærer så mye gåing, har andre lyst til å få en plass i jaktlaget.

– Det er noen av de som er ivrige, så vi håper jo at de lar seg rekruttere etterhvert, sier jaktlagets leder, Ole Birger Killie.

Elevene ved Kårvik skole i Lenvik hatt elgjakt på timeplanen de siste dagene.Hensikten er å gi dem lyst på friluftsliv og jakt:

Adrian Ek har vært på elgjakt før. Han synes det er trivelig, men noen ekte jeger har små ambisjoner om å bli. – Jeg er ikke så glad i å gå så mye, det er ikke helt meg, mener Adrian.

Alder på norske elgjegere 2013-2014

Alder

antall

Under 20 år

5 420

20-29 år

17 360

30-39 år

24 130

40-49 år

33 330

50-59 år

28 880

60-69 år

21 400

70 år eller eldre

8 130

(Kilde: SSB)

Mange gamle jegere

Viltkonsulent Webjørn Svendsen hos Norges jeger og fiskerforbund kjenner igjen beskrivelsen av den typiske elgjegeren fra Kårvikhamn.

Det er en sto overvekt av godt voksne menn i de norske elgjaktlagene.

– Dette er et veldig positivt tiltak og akkurat slike ting som vi oppfordrer våre lokallag til å gjøre. Å invitere unge og ferske jegere ut på elgjakt eller annen type jakt. Å gi dem en opplevelse, som gjør at de kan ta et bevisst valg, om jakt er noe for dem eller ikke, sier Svendsen.

Han opplever at mange ungdommer syns det er veldig interessant å være med på jakt, når de får sjansen til det. Mange steder arrangeres også opplæringsjakt for ferske jegere.

Dyr hobby

Men Svendsen sier at det ikke bare er manglende interesse for eller kjennskap til jakt, som gjør at de fleste elgjegerne er godt over 40 år.

– Det er en krevende aktivitet å komme inn i fordi du først må ta jegerprøven, og deretter må få innpass i et jaktlag. Det er ikke bare å starte et nytt jaktlag uten å ha en del jakterfaring, sier han.

Elgjakt er også en relativt dyr jaktform.

– Et jaktlag har gjerne flere elger på kvoten. De koster ganske mye, og man har ingen garanti for at man får skutt noen dyr. Dessuten må jegerne ha ganske mye utstyr, og man må ha tilgang på elghund og ettersøkshund, sier Svendsen.

Han sier at den naturlige inngangen er å prøve å bli en del av et eksisterende jaktlag, gjerne bare som observatør i starten, for å fine ut om elgjakt er noe man vil satse på.