Hopp til innhold

Vil opprette pensjonsfond i Tromsø

Etter planen skal fondet forvalte 30 milliarder kroner på sikt.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

Foto: Ragnhild Vartdal

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) varsler fredag at regjeringen har fremmet et lovforslag om etablering av det nye fondet Statens fond i Tromsø.

Fondet skal investere i små børsnoterte selskaper i Norge og andre nordiske land.

Målet med etableringen er å bygge kapitalforvaltningsmiljøer i Nord-Norge, mens målet med investeringene av midlene i fondet er å oppnå høyest mulig avkastning til akseptabel risiko, skriver regjeringen i en pressemelding.

– Nå blir det nye statlige fondet i Tromsø lovfestet. Det er viktig for å nå regjeringens mål om å etablere viktige arbeidsplasser og sterke miljøer i hele Norge, med alle ringvirkningene det kan gi, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) i en uttalelse i pressemeldingen.

Les også Regjeringa vil legge milliardfond til Tromsø

Trygve Slagsvold Vedum

Skal forvalte 30 mrd.

Han mener etableringen vil gi viktige arbeidsplasser i Tromsø, og i hele regionen.

– Regjeringen kommer tilbake til investeringsstrategien og finansieringen av fondskapitalen i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett i mai, sier Vedum.

Forvaltningen legges til Folketrygdfondet, som i dag forvalter Statens pensjonsfond Norge og Statens obligasjonsfond.

Tidligere er det varslet at fondet skal starte med 15 milliarder kroner, og minimum fem ansatte. Etter hvert skal fondet forvalte 30 milliarder kroner.

Statens pensjonsfond Norge må ikke forveksles med Statens pensjonsfond – utland, som gjerne kalles oljefondet.

Viktig for kunnskap og kompetanse

Ordfører i Tromsø kommune Gunnar Wilhelmsen (Ap) er fornøyd med lovforslaget.

Gunnar Wilhelmsen
Foto: Eskild Johansen / NRK

– At de har lagt dette til Tromsø viser at Tromsø har kompetansemiljøer på mange områder. Vi ønsker dette veldig velkomment. Det er viktig for Nord-Norge, og ikke minst viktig for Tromsø, sier Wilhelmsen til NRK.

UiT-rektor Dag Rune Olsen mener satsingen er viktig for å styrke kunnskapen og kompetansen innen finans i Tromsø.

– Handelshøgskolen vår er sentral i det, og vi ser for oss at dette kan bli veldig nyttig for oss. Det vil gi mer kunnskap og kompetanse, og rett og slett et enda sterkere fagmiljø.