Hopp til innhold

Vil ha spøkelsesskip fjernet

Sysselmannen anbefaler Kystverket å fjerne det som er mulig av miljøgiftkilder fra vraket og deretter selve vraket.

I mai 2009 grunnstøtte det russiske fartøyet «Petrozadvosk» på Bjørnøya med 700 tonn diesel om bord.

Grunnstøtingen skjedde rett under et av Norges største fuglefjell og i et område som har Norges strengeste verneformen.

Frykter for miljøgifter

Vraket inneholder en rekke faglige miljøgifter, som ikke vil brytes ned i naturen eller som brytes svært langsomt ned.

– Disse miljøgiftene vil akkumuleres i de artene som lever i området, og kan gi skader som kan redusere overlevelsesevne til fisk, sjøfugl og sel. Miljøgiftene vil også kunne tas opp i fisk og sjømat fra området som brukes til menneskeføde, framhever Sysselmannen på Svalbard.

På bakgrunn av dette, de høye miljømål som er satt for Svalbard og et miljøregelverk som er strengere enn på fastlandet, anbefaler Sysselmannen at man først fjerner det som er mulig av miljøgiftkilder fra vraket og deretter selve vraket.

Forlanger sikker fjerning

– Håndteringen av vraket bør gjøres på en slik måte at faren for akutt forurensing og forstyrrelse av fuglelivet under selve operasjonen blir minst mulig, og at sikkerheten for de som skal utføre operasjonen ivaretas, ifølge Sysselmannen på Svalbard.

Kapteinen og styrmannen ble dømt i tingeretten i Tromsø til henholdsvis 18 og 40 dagers fengsel etter forliset.