Vil ha slutt på skredulykker som involverer snøskutere

Derfor blir kunnskap om snøskred og snøskredfare en obligatorisk del av opplæringen for dem som skal ta skuterlappen.

snøskuter

Vegdirektoratet har nå bestemt at kunnskap om snøskred og snøskredfare skal være en obligatorisk del av opplæringen for dem som skal ta skuterlappen.

Foto: STIG ROAR HEGVIK

Siden tusenårsskiftet har 16 skuterkjørere mistet livet i skredulykker i Norge. Nå vil Vegdirektoratet redusere antallet dødsulykker.

– Bakgrunnen for den nye læreplanen er jo å redusere risikoen for at disse ulykkene skal skje, sier seniorrådgiver i Vegvesenet i Finnmark, Kristian Øvernes.

Den nye læreplanen innebærer blant annet opplæring i bruk av søkerstang og skredsøker, å lese skredvarsler og analysere skredterreng.

– Den nye læreplanen tilrettelegger slik at man får kunnskap til å lese terrenget og snøskredfaren. Det er jo også viktig at man klarer å berge seg ut dersom en ulykke skulle inntreffe, sier Øvernes.

Kristian Øvernes, jobber med trafikksikkerhet i statens vegvesen

Seniorrådgiver i Vegvesenet i Finnmark, Kristian Øvernes, mener den nye læreplanen vil bidra positivt til at nye skuterkjørere får nødvendig kunnskap om ferdsel i vinterfjellet.

Foto: Andrea Lindquist / NRK

– Vanskelig å oppdage faretegn

– Det er mye vanskeligere å se faresignalene når man kjører snøskuter sammenlignet med når man går på ski, sier leder for skredvarslinga, Rune Engeseth.

Nettopp derfor har det vært viktig for NVE skredvarsling å nå ut til skuterfolket.

– Man eksponerer seg for skredfare på en helt annen måte når man kjører snøskuter. Det er mye vanskeligere å oppdage faretegn, sier Engseth.

Engseth mener kunnskapsnivået hos skigåere har økt når det gjelder snøskred. Nå håper han at det blir mulig å se en tilsvarende utvikling blant skuterkjørerne.

– Med denne opplæringen vil kanskje de som kjører skuter få en større interesse for å forstå når snøen er farlig, sier han.

Positiv til skredopplæring

Antallet snøskutere i Norge har steget jevnt de siste årene. Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at det nå er registrert omtrent 85 000 skutere på landsbasis. Noen hundre av disse finnes i Kåfjord i Troms, en kommune som jevnlig opplever dødsulykker i vinterfjellet.

Leder Kåfjord Skuterforening, Dagfinn Lyngstad stiller seg positiv til at skredopplæring nå blir obligatorisk for nye skuterkjørere.

– Det er kunnskap ungdommen absolutt burde få med seg. Skuterførerne ferdes jo over lange avstander på kort tid, så det er mye som kan skje, sier han.

Hvordan tror du lærevilligheten er blant nye skuterkjørere?

– De erfaringene vi har fra tidligere tilsier at ungdommen er lærevillig. Det er jo klart at jo bedre fokus på snøskred, jo bedre blir kunnskapen om det, sier han.