Hopp til innhold

Politiet vil ha Hells Angels ut av Tromsø

Politiet i Troms vil sette store ressurser inn i kampen mot organisert kriminalitet også i år. Det kom fram på den årlige pressekonferansen som oppsummerer politiarbeidet i distriktet.

Klubblokalet til Hells Angels i Tromsø
Foto: Jan-Morten Bjørnbakk / Scanpix

Vi ønsker Hells Angels ut av Tromsø, sier konstituert politimester Einar Sparboe Lysnes.

For politiet er siktemålet å begrense de skadevirkningene etableringen og utbredelsen av et sånt miljø har og vil kunne ha, om det får vokse fritt.

Video 99b5413e-7545-42de-b55f-c47cd976b38b.jpg

Nekter Hells Angels å delta i MC-parade

Kan vise til gode resultater

– Vi har brukt en del ressurser på dette, og vi har langt på vei fått resultater ut av den satsinga, mener Einar Sparboe Lysnes.

Sparboe Lysnes viser til etterforskningen av en polsk liga som drev med grov og organisert narkotikakriminalitet. Det førte til at seks polakker og en norsk person nå sitter i fengslet for forholdet.

Nå har vi en etterforskning gående som blant annet inkluderer sentrale medlemmer av Hells Angels både i Tromsø og i Oslo.

Politiaksjon mot Hells Angels i Oslo

Politiaksjon mot Hells Angels i Oslo

Foto: Bendiksby, Terje / Scanpix

Vil hindre rekruttering til miljøet

Kripos mener Hells Angels kommer til å bli de mest sentrale aktørene de neste to årene i forhold til grove narkotikaforbrytelser, spesielt når det gjelder kjøp og salg av amfetamin.

Ved å avdekke alvorlig kriminalitet som disse miljøene begår, så forteller vi også hvilke miljøer dette i realiteten er. Vi mener at det bidrar til å dempe rekrutteringen og utbredelsen av miljøene, sier politimester Einar Sparboe Lysnes.

Flere må ønske å få Hells Angels ut

På politiets pressekonferanse i dag sa Sparboe Lysnes at han ønsket at flere i Tromsø kunne si at Hells Angelsmiljøet er uønsket. Både kommunestyret og sentrale politikere i Tromsø kommune har gått i bresjen for å erklære dette miljøet for uønsket. Nå ønsker politimesteren at også utestedene i byen skal gjøre det samme.

Dersom utesteder i Tromsø ønsker å innføre regler om at disse miljøene ikke får bære sin uniformering inne på utestedet, så er dette noe vi vil støtte. Vi skulle gjerne sett at alle utestedene i Tromsø støttet dette, sier konstituert politimester Einar Sparboe Lysnes.