Vil ha forfedrenes levninger hjem

Skoltesamene i Neiden vil begrave sine slektninger.  Siden forskere grov dem opp i 1915, har skjelettene vært lagret i pappesker på Universitetet i Oslo.

Georg Ivanowitz
Foto: Harry Johansen

Både i Finland og Canada har det skjedd.

Nemlig at urfolk har fått tilbake skjeletter som i vitenskapens navn ble fjernet fra sine opprinnelige gravsteder.

Nå ønsker også skoltesaleme i Neiden å få gi sine forfedre en verdig grav, i den jord der de en gang ble stedt til hvile.

- Gravrøveri

- Jeg husker det som min far fortalte, han var en ung mann dengang gravene her ble åpnet, og levningene fjernet. Det hele er egentlig veldig trist.

Det sier Georog Ivanowitz, skoltesame og en av etterkommerne til dem som engang har vært gravlagt ved det russisk-ortodokse kapellet i Neiden.

- Jeg klarer ikke å se på det som annet enn gravrøveri, sier han.

Skoltesamene har fått hjelp fra den ortodokse menigheten, som har spurt Universitetet i Oslo om å få levningene tilbake.

Vurderer tilbakelevering

En egen komité skal nå se på muligheten for å få gitt levningene etter 94 skoltesamer tilbake til Neiden.

Anatomisk institutt i Oslo har lagret disse skjelettene, sammen med en rekke andre skjeletter fra samer som ble gravd opp til bruk i raseforskning, på begynnelsen av forrige århundre.

- Vi ønsker jo at dette materialet også i framtiden skal være tilgjengelig for forskere.

Det sier Gunnar Nicolaysen ved Universitetet i Oslo.

Han håper derfor at skoltesamene kan gå med på en løsning hvor skjelettene bringes til Neiden, men lagres på en slik måte at de ikke blir ødelagt.

- Det er ikke så farlig hvordan de lagres, sier Georg Ivanowitz.

- Bare de kommer hjem.