Vil ha bort nye regler i krabbefisket

Sametingsrådet mener det er svært uheldig å nekte folk å fiske etter kongekrabbe hvis de ikke har en båt over seks meter. Nå krever de at Fiskeriministeren snur i saken.

kongekrabbe
Foto: Cornelius Poppe / SCANPIX

Det er i en pressemelding fra Sametingsrådet at det kommer frem at de er svært kritisk til den såkalte 6-meters regelene. Fra og med i år ble omlag 50 krabbefiskere i Finnmark ekskludert fordi de har båter under seks meter.

Regelendringen kom etter råd fra næringen har fiskeriminister Elisabeth Aspaker tidligere sagt, og Nesseby Fiskarlag er blant dem som mener det er en nødvendig endring.

Sametingsrådet er av en annen oppfatning, og mener dette rammer personer som lever av å kombinere flere typer primærnæringer.

– Kritisk innhogg i inntekten

– For dem er fiskenekten et kritisk innhogg i inntekten. Myndighetene har en plikt til å konsultere med Sametinget i slike saker, og vi har derfor bedt om et møte mellom

Runar Myrnes Balto

Runar Myrnes Balto mener også båter under seks meter bør få delta i kongekrabbefisket.

Foto: Marie Elise Nystad / NRK

Sametingsrådet og fiskeriministeren, sier Runar Myrnes Balto, politisk rådgiver for Sametingsrådet.

Fiskeridirektoratet har også rådet til at det skulle settes en nedre grense for hvilke båter som får delta i fisket etter den ettertraktede krabben. De har argumentert med at de små båtene ikke er i stand til å ivareta dyrevelferden på en tilfredsstillende måte. Også dette er Runar Myrnes Balto og Sametingsrådet uenig i.

– Dyrevelferden ivaretas

– Dyrevelferd og sikkerhet må selvfølgelig ivaretas i et hvert fiskeri. Men etter vår mening var dette tilstrekkelig ivaretatt i den tidligere forskriften. Det er også et paradoks at tre båter under seks meter er gitt dispensasjon fra de nye bestemmelsene, mens 43 tilsvarende båter blir nektet å delta i fisket. Da faller jo argumentasjonen for de nye reglene bort, sier Myrnes Balto.

Silje Karine Muotka

Sametingsrådet ber om at sametingsråd Silje Karien Moutka får diskutere 6-meters-regelen med fiskeriministren.

Foto: Norske Samers Riksforbund

Sametingsrådet har tidligere vært i møter med fiskeriministeren om dette spørsmålet, og nå ber de altså om at Sametingsråd Silje Karine Moutka får møte ministren.