Vil gi penger til nye og bedre tunneler i Finnmark

I dag ble grunnlaget til nasjonal transportplan lagt fram. Der er det blant annet foreslått en satsing på tunneler.

Skarvbegtunellen

Lokale ordførere har lenge krevd fortgang i arbeidet med å ruste opp Skarvbergtunnelen. De har tidligere sagt at tunnelen ikke holder internasjonal standard verken når det gjelder bredde eller høyde. Nå kan det bli utbedring av tunnelen.

Foto: Gyda Hesla

Mandag formiddag fikk samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen transportetatenes pluss Avinors forslag til Nasjonal transportplan (NTP) for årene 2018 til 2029.

I utredningen foreslås det blant annet 870 millioner kroner til bygging av ny og lengre Skarvbergtunell i Finnmark og 960 millioner kroner til bygging av tunell ved Riksveg 93, Kløfta i Alta.

Hadde håp for riksveiene

Geir Ove Bakken, leder for Kultur og Samferdsel, sier han hadde håpet på flere riksveiprosjekter inn i utredningen til Nasjonal transportplan.

En krone er altfor lite i drivstoffavgift

Finnmark Fylkeskommune gir sine synspunkter på forslagene klokken 12 i dag, men leder for Kultur og Samferdsel Geir Ove Bakken han hadde håpet på flere riksveiprosjekter.

Foto: Liv Pedersen

Utredningen skal danne grunnlaget for et stortingsvedtak for samferdselsprosjektet i årene som kommer.

Bakken sier at for eksempel skredsikring på riksvegprosjektene nesten ikke er med i grunnlaget som transportetatene har utarbeidet.

Fornøyd på Nordkapp

Skarvbergtunnelen har over lengre tid blitt skjøvet på i planene, og de lokale ordførerne har vært oppgitt over at byggingen har blitt utsatt.

I dag rådet de ulike aktørene at tunnelen blir prioritert.

– Jeg er veldig lettet over at den er så høyest prioritert på skredsikring. Skarvbergtunnelen har vært inne i siste del av planperioden gjennom iallefall to planer, så det er på høy tid at den kommer inn i første del, sier ordfører i Nordkapp kommune, Kristina Hansen.

Skarvbergtunellen

Regionvegsjef i Statens vegvesen Torbjørn Naimak, Porsanger-ordfører Knut Roger Hanssen (H), Statssekretær Bård Hoksrud (Frp) Nordkapp-ordfører Kristina Hansen (Ap) og stortingsrepresentant for Frp Jan Henrik Fredriksen ved Skarvbergtunnelen i 2014, da det kom fram at staten vil framskynde arbeidet med å bygge ny tunnel, men at pengene muligens vil komme over nasjonal transportplan de neste årene.

Foto: Gyda Hesla

Avgjøres neste år

Først sommeren neste år får vi vite om politikerne på Stortinget har fulgt anbefalingene til transportetatene.

– Nå starter den politiske delen av dette. Vi skal gjøre vedtak i Stortinget før sommeren 2017. Forhåpentlig blir det med et bredt og godt kompromiss, sa samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) ifølge NTB.

Ketil Solvik-Olsen

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) vil prioritere vedlikehold, effektiv gjennomføring av påbegynte prosjekter og nye prosjekter i den nye transportplanen.

Foto: Jan Gulliksen / NRK

Han sier at den nye transportplanen vil ha mange nye utbyggingsprosjekter, men at det også er viktig å sikre en effektiv gjennomføring av påbegynte prosjekter. Samtidig vil han redusere vedlikeholdsetterslepet.

Dokumentet blir nå sendt på høring med høringsfrist 1. juli i år.

– I tillegg vil vi reise land og strand rundt for å få innspill og synspunkter. Et bredt offentlig ordskifte og innspill fra mange hold er med på å styrke og utvide regjeringens grunnlag for å fastlegge prioriteringer og økonomiske rammer for den nye transportplanen, sier samferdselsministeren.

Dette foreslås utbedret i Finnmark:

  • E6 Melkelva–Herranes: Sikre fire punkter mot snø- og sørpeskred. Punktene har henholdsvis høy og middels skredfaktor.
  • E6 Olderfjord–Lakselv: Utbedring av dagens veg langs Porsangerfjorden i Finnmark med breddeutvidelse, kurveutrettinger og forsterkning av vegens bæreevne.
  • E69 Skarvbergtunnelen: Omfatter bygging av en ny og lengre tunnel enn dagens tunnel for å sikre to punkter mot snø- og steinskred. Skredpunktene har henholdsvis høy og lav skredfaktor. Dagens tunnel som er smal og som ikke tilfredsstiller alle krav i Tunnelsikkerhetsforskriften, legges ned når den nye tunnelen åpner for trafikk.
  • Rv 93 Kløfta: Bygging av tunnel med tilstøtende veg for å sikre tre punkter mot snø- og steinskred. Skredpunktene har middels skredfaktor. Tiltaket løser også dagens problem med kurvatur og bratt stigning.
  • Rv 94 Hammerfest sentrum: Omlegging av vegen i tunnel utenom Hammerfest sentrum. Prosjektet inngår i planene for Bypakke Hammerfest.
  • Kjøllefjord fiskerihavn: Utdyping av eksisterende havn. Tiltaket medfører tilrettelegging for ny næring og anløp av større fartøy.
  • Havøysund fiskerihavn: Tiltaket omfatter bygging av molo og utdyping av havnebasseng. Tiltaket gir skjerming av havneareal samt økt næringsvirksomhet.
  • Kiberg fiskerihavn: Utdyping og breddeutvidelse i innseiling til havn, samt endring av molokonstruksjon og oppgradert merking. Tiltaket medfører tilgjengeliggjøring av næringsareal og fjerning av forurensede sedimenter.
  • Gamvik fiskerihavn: Tiltaket omfatter forlengelse av molo og utdyping av havnebasseng. Tiltaket gir mulighet for større skip, roligere forhold i havn, nye næringsareal og fjerning av forurensede sedimenter.