Vil gi gruveavgift til Sametinget

Foreningen Norsk Bergindustri mener pengene som betales i årsavgift for mineraluttak i Finnmark like godt kan gå til Sametinget. –Idiotisk, svarer stortingsrepresentant fra Høyre i Finnmark.

Sametinget

I forrige uke la Norsk Bergindustri fram en rapport der de kommer med flere forslag for å få lokalsamfunnene til å ønske bergindustriaktiviteter velkommen. – Vi opplever at vi står midt i en konflikt som ikke er vår. Det vi allerede betaler til Finnmarkseiendommen kan for vår del like gjerne gå til Sametinget, sier Generalsekretær Elisabeth Gammelsæter i Norsk Bergindustri.

Foto: Sigve Nedredal / NRK

I dag er det uenigheten mellom Sametinget og sentrale myndigheter om mineralloven.

Elisabeth Gammelsæter

Generalsekretær i Norsk Bergindustri sier de opplever å stå midt i en konflikt som ikke er deres. Hun kaller uenigheten mellom Sametinget og myndighetene for en politisk vanskelig sak.

Foto: Norsk Bergindustri

Generalsekretær Elisabeth Gammelsæter sier det er en politisk vanskelig sak.

– Vi opplever at vi står midt i en konflikt som ikke er vår. Det er vi som føler det på kroppen. Det er våre bedrifter som ikke får starte, mens uenigheten foregår mellom myndighetene og sametinget. Da har vi sett på hva vi kan gjøre for å redusere konflikten. Det vi allerede betaler til Finnmarkseiendommen kan for vår del like gjerne gå til Sametinget, sier Gammelsæter.

– Et idiotisk forslag

Stortingsrepresentant Frank Bakke-Jensen fra Høyre mener et er helt uaktuelt at avgiften, som i dag går til Finnmarkseiendommen, skal gå til Sametinget.

– Stortinget har vurdert mineralavgiften og sagt at avgiften skal gå til grunneierne i Finnmark. Og grunneierne i Finnmark er alle finnmarkinger. Et så idiotisk forslag fra Norsk Bergindustri kommer også til å bli sablet ned, sier Bakke-Jensen.

Frank Bakke-Jensen

– Stortinget har vurdert mineralavgiften og sagt at avgiften skal gå til grunneierne i Finnmark, sier Stortingsrepresentant for Høyre i Finnmark Frank Bakke-Jensen.

Foto: Marte Lindi, NRK

I forrige uke la Norsk Bergindustri fram en rapport der de kommer med flere forslag for å få lokalsamfunnene til å ønske aktiviteter i bergindustrien velkommen.

Vil ha mineralloven endret

Sametinget mener mineralloven må endres.

Sametingsråd Silje Karine Muotka fra partiet Norske Samers Riksforbund sier hun er glad for at bransjeorganisasjonen Norsk Bergindustri ser det må endringer til.

– At de bringer frem konkrete forslag til hvordan dette kan løses, eller deler av det kan løses, oppfatter jeg som at man erkjenner at problemstillingen er der og at man ser etter løsninger. Men jeg vil understreke at når det kommer til dette med nytteverdi, så er det en del av en helhet, sier Muotka.