Vil bygge 30 nye atomreaktorer

Russland vurderer å bygge 30 små atomreaktorer på avsides, men militært strategiske steder i Arktis. Det skriver The Independent Barents Observer i dag. Årsaken skal være at den militære aktiviteten på disse stedene krever mer energi enn dieselaggregater kan levere. - En ulykke med et slikt mobilt atomkraftanlegg i Arktis kan gi alvorlige miljøskader, sier Bellonas atomfysiker Nils Bøhmer.