Vil beholde Store Norske på Svalbard

Det er politisk flertall for at Store Norske fortsatt skal spille en viktig rolle på Svalbard, sier næringsminister Monica Mæland.

Monica Mæland på Svalbard

Her er næringsminister Monica Mæland på besøk i Lunckefjellgruva på Svalbard tidligere i år.

Foto: Laila Lanes

Næringsdepartementet skal på nyåret møte ledelsen i det statlige selskapet etter at bedriften har sagt opp 100 ansatte.

Ifølge næringsminister Monica Mæland, blir det viktig å diskutere hva slags virksomhet som skal drives på øygruppa.

– Jeg har fått en næringsplan for Svalbard. Vi skal satse på et stort Copernicus-romprogram hvor Svalsat er viktig. Vi har reiseliv og et fantastisk forskningsmiljø på Svalbard, så øygruppa har flere bein å stå på. Men Store Norske er fortsatt en del av næringsvirksomheten og bosettingen på Svalbard, og kommer til å være det også framover, sier Mæland til NRK.

Næringsministeren er i disse dager på en næringslivskonferanse i Tromsø.

Gruvedrift på Svalbard

Gruvedriften på Svalbard har vært sentral for etablering av bosettinger på øygruppa.

Foto: Meek, Tore / Scanpix

– Situasjonen er veldig alvorlig

Monica Mæland er i egenskap av næringsminister, også generalforsamling for det statlige selskapet på Svalbard som er rammet av en økonomisk krise. På grunn av lave kullpriser kan underskuddet for Store Norske i år bli på 400 millioner kroner.

– Vi har ikke fått noe henvendelse om konkret støtte. Det er slik at Store Norske skal gå med forretningsmessig overskudd. Vi vet alle at kullprisene har gjort det svært krevende. Det betyr at styret må ta nødvendige tak for å rette opp driften. Men situasjonen er veldig alvorlig og spesielt for dem som nå opplever å miste jobben. Vi skal følge den saken og har løpende dialog med Store Norske.

– Vil kulldriften bli trappet ned i de kommende årene?

– Vi har ikke tatt stilling til det. Jeg opplever en stor politisk enighet om at vi fortsatt drive Store Norske, men vi må følge situasjonen og vi vet internasjonalt har kullprisene vært svært lav, sier Mæland til NRK.