Hopp til innhold

Venter ikke på Stortinget: Vil begynne å splitte Troms og Finnmark

Frustrerte ansatte vurderer å slutte hvis det ikke blir fortgang i skilsmissen mellom Troms og Finnmark. Nå mener lederen for fylkesrådet at han har en plan som roer gemyttene.

Bjørn Inge Mo

Fylkesrådsleder Bjørn Inge Mo vil starte oppdelingen av Troms og Finnmark for å roe ned frustrerte ansatte.

Foto: Lars Åke Andersen

– Det første vi skal gjøre er å begynne å dele opp administrasjonen. Og det er rett og slett for å skape trygghet for de ansatte i deres arbeidshverdag, sier fylkesrådsleder Bjørn Inge Mo.

For den politiske lederen i Troms og Finnmark fylkeskommune mener de ikke trenger å vente på at Stortinget gir grønt lys. Han vil starte jobben med splitte fylket allerede i desember dersom fylkestinget sier ja.

– Jeg tror det vil skape mer forutsigbarhet i en krevende situasjon for hele organisasjonen, sier Bjørn Inge Mo.

Regionreform Troms og Finnmark

Jobben med å splitte Troms og Finnmark kan starte i desember – fylkesrådet har lagt fram et opplegg for hvordan jobben skal gjøres

Foto: NRK

Frustrerte ansatte

Etter at de to fylkene ble slått sammen, har det vært stor misnøye blant mange ansatte. NRK har hørt historier om frustrerte ansatte, også folk på ledernivå, som vurderer å se seg om etter ny jobb hvis ikke de får bedre arbeidsvilkår.

Bjørn Inge Mo mener planen de nå jobber med vil bidra til at organisasjonen kommer inn på et konstruktivt spor.

– Blir forslaget godkjent, betyr det at de to fylkesadministrasjonene kan begynne å ansette folk og bygge opp sine organisasjon som om det var to separate fylker. Men de tillitsvalgte skal involveres og det skal rapporteres til politisk myndighet, så det tar litt tid.

Mo tror at selv om tidsplanen for oppdelingen av administrasjonen skal gå så fort som mulig, vil hele 2022 og en del av 2023 vil gå før alt er på plass.

I hvilken grad tror du denne prosessen imøtekommer de bekymringene fra folk som sliter i dag?

– Det vil være utfordringer. Likevel tror jeg at dette vil bidra til å lette på frustrasjonene mange har følt og føler på, sier Bjørn Inge Mo.

Trygve Slagsvold Vedum tar en selfie med de fremmøte i Vadsø.

Trygve Slagsvold Vedum skapte forventninger om en rask splittelse av Troms og Finnmark fylkeskommune. Mange var derfor skuffet da regjeringen først vil løse opp fylkene i 2024.

Foto: Trygve Slagsvold Vedum

Den formelle delingen vil ta lengre tid

Men selv om de ansatte på de to fylkeshusene i Vadsø og Tromsø splittes i hver sin organisasjon, vil den formelle oppdelingen ta lengre tid.

– Den politiske prosessen har vi rigget med tre komiteer. Det betyr i praksis at politikere fra Finnmark får rigge framtidas Finnmark og politikerne i Troms får rigge framtidas Troms. Så er det selvfølgelig en del saker vi skal samarbeide om, sier Bjørn Inge Mo.

Fylkesrådslederen mener derfor den fysiske oppdelingen ikke kan skje før årsskiftet 2024. Det er det samme som regjeringen har lagt opp til.

– Da har man fått valgt nye fylkesting, og da deler fylkene lag. Så vi har beregnet at den delen tar litt tid.

Bare delvis fornøyd

Anne-Karine Markeng Melsom

Tillitsvalgt i Akademikerforbundet Anne- Karine Markeng Melsom sier hun er fornøyd med at fylkesrådet vil dele opp administrasjonen så fort som mulig.

Foto: Anne-Karine Markeng Melsom

Tillitsvalgt i Akademikerforbundet Anne- Karine Markeng Melsom sier hun bare er delvis fornøyd med planen til fylkesrådsleder Bjørn Inge Mo.

– Jeg håper mange ansatte vil oppleve forslaget som et lys i tunnelen. Det er ikke noe som er bedre enn at vi raskt kan komme i gang med å jobbe med våre kjerneoppgaver, og ikke må bruke mye tid og krefter på et samarbeid som sliter.

Men Melsom er likevel skuffet over at den formelle delingen trekker ut i tid.

Hun sier utredningene fra administrasjonene i Troms og Finnmark fylkeskommune tidligere i år konkluderte med at oppdelingen kunne skje på en trygg og god måte i starten av 2023, ett år før regjeringens plan for oppdeling.

– Jeg er redd for at vi nå er kommet til det punktet der flere år med omstillinger, krevende situasjoner, kompromisser og halvgode løsninger kan resultere i kompetanseflukt både fra Troms og Finnmark. Så jeg vil betegne situasjonen som skjør og avventende fra de ansattes side.

Krevende å skynde seg for mye

Men hovedtillitsvalgt i Utdanningsforbundet i Finnmark Anders Nybø, tror ikke det er riktig å skynde seg mer enn fylkesrådet legger opp til.

Anders Nybø i Utdanningsforbundet

Hovedtillitsvalgt Utdanningsforbundet, Finnmark Anders Nybø advarer mot å skynde seg for mye når fylket skal deles i to.

Foto: Knut-Sverre Horn

Han mener det blir for krevende for de ansatte som både skal drive en fylkeskommune, samtidig som de skal bygge opp to nye.

Men Nybø sier han er spent på hvordan løsningen til fylkesrådet vil fungere.

– Jeg tror de ansatte på fylkeshusene i Tromsø og Vadsø vil jobbe hardt for å få dette til å gå bra. Det er spesielt der vi har fått tilbakemeldinger om vanskelige arbeidsforhold, sier Anders Nybø.

– Hva er lærerne redde for i denne prosessen?

– Først og fremst konsekvensene av at det er brukt mye penger på å slå seg sammen og nå mye penger på å skille seg. Det går ut over tjenestene. Utdanning og samferdsel blir en salderingspost, slik vi er blitt siden 2005, sier Anders Nybø.

Flere nyheter fra Troms og Finnmark