Hopp til innhold

– Tvangsekteskap har aldri fungert på sikt, dette er et overgrep

Finnmarkingene godtar ikke stortingsvedtaket om å slå sammen Finnmark og Troms. Organisasjonen For Finnmark fikk mange nye medlemmer etter folkemøtet i Vadsø.

Folkemøte med etablering av organisasjonen For Finnmark med frontfigur Torill Olsen

Torill Olsen har et stort håp om å få reversert sammenslåingen av Troms og Finnmark. Hun mener at en sammenslåing er et overgrep mot finnmarks befolkning.

Foto: Bård Wormdal / NRK

Det var rundt 200 personer som møtte opp på folkemøtet «Nei takk til tvangssammenslåing», i fylkestingssalen i Vadsø. Mange av de som deltok på møtet ble også medlemmer av For Finnmark sitt lokallag – noe som gledet en av organisasjonens initiativtakere, Torill Olsen.

– Det er mange i Finnmark som er imot tvang, og dette er noe ingen vil ha, sier Olsen, som mener at Finnmark er i ferd med å bli fjernstyrt fra sør.

– Tvangsekteskap har aldri fungert på sikt. Dette er et overgrep.

Kø for å melde seg inn i For Finnmark

Det var mange som ønsket å melde seg inn organisasjon For Finnmark etter folkemøtet i Vadsø. Organisasjonen skal jobbe for at Finnmark fylkesting søker Stortinget om å beholde Finnmark som egen region.

Foto: Bård Wormdal / NRK

Ikke fair play

UiT-professor i samfunnsplanlegging og kulturforståelse, Nils Aarsæther, skulle opprinnelig holde et innlegg. Han kunne ikke stille, men Olsen leste opp innlegget på vegne av ham.

Aarsæther mener at vedtaket om sammenslåing er fattet på sviktende grunnlag.

– All sammenslåing skal være basert på frivillighet. Denne har lav legitimitet selv om den ikke bryter norsk lov, men den bryter den allmenne oppfatningen om fair play overfor lokale og regionale organ.

Trygve Slagsviold Vedum

Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum holdt et innlegg under folkemøtet. Han har ikke gitt opp kampen om å reversere stortingsvedtaket, som han mener er et brått og lite gjennomtenkt vedtak. – Man har ikke gitt opp, men det er folket som må løfte saken, sier Slagsvold Vedum.

Foto: Bård Wormdal / NRK

Uspiselig

Tidligere leder for Varangerfestivalen, Kjell Magne Stålsett, var en av de som signerte oppropet mot fylkessammenslåing. Han er svært kritisk til politisk redaktør i Nordlys, Skjalg Fjellheim, som mener at man bør ha et fokus på hvordan man skal få mest mulig ut av den vedtatte sammenslåingen.

Fjellheim mener i sine kommentarer at man i Finnmark kommer med klagerop og syting omkring sammenslåingen.

– Skjalg er helt uspiselig i sine kommentarer. At han vet hva som er best for finnmarkingene er sludder og vås, sier Stålsett.

Kjell Magne Stålsett

– På sikt tror jeg vi kan vinne. Det er massiv motstand, og Stortinget må reversere dette, sier Kjell Magne Stålsett fra Vadsø.

Foto: Sidsel Vik / NRK

Den politiske redaktøren mener riktignok at møtet i Vadsø er helt legitimt, men samtidig mener han at man bør bruke kreftene å bruke kreftene med å fylle reformen med innhold.

– Det hadde vært en idé å se framover, og skape best mulige resultater for Finnmark i de forhandlingene som pågår med Troms, sier Fjellheim til NRK.

– Utarmer distriktene

Nessebyværingen Øystein Nilsen betegner seg som en innbitt sentraliseringsmotstander. Nilsen frykter for konsekvensene av en sammenslåing av Troms og Finnmark.

– Konturene man ser her vil utarme distriktene. Dette er ikke noe folk vil. Jeg tror dette kommer til å snu, forteller Nilsen.

Øystein Nilsen og kona under folkemøtet

Øystein Nilsen og Kjersti Schanche deltok på møtet. De er begge forkjempere for distriktene, og frykter at en sammenslåing vil utarme distriktene i Finnmark.

Foto: Sidsel Vik / NRK

Lettet

Den tidligere stortingspolitikeren Randi Karlstrøm (KrF) er leder i For Finnmark. Karlstrøm var svært lettet over at folkemøtet trakk fullt hus, og at det var et så stort engasjement rundt saken.

Blant annet var det kø for å melde seg inn i organisasjonen. I god KrF-ånd trakk hun fram Davids kamp mot Goliat.

– Dette er noe verken Troms eller Finnmark kommer rundt, sier Karlstrøm, som tror at en sammenslåing av Troms og Finnmark vil bli reversert etter stortingsvalget i 2021.

Randi Karlstrøm

Randi Karlstrøm var svært godt fornøyd med engasjementet under folkemøtet. Lederen av For Finnmark planlegger nå å arrangere et liknende folkemøte i Alta i nærmeste framtid.

Foto: Randi Karlstrøm / NRK